yooooooo là gì – Nghĩa của từ yooooooo

yooooooo có nghĩa là

Một câu cảm thán được sử dụng khi một cái gì đó xảy ra là đáng ngạc nhiên, gây sốc hoặc cảm hứng kinh ngạc.

Ví dụ

‘Yooooooo rằng đứa trẻ trầm tính chỉ lật ra và đấm vào một số lỗ đít!’

yooooooo có nghĩa là

Khi một cái gì đó thực sự thú vị xảy ra và bạn muốn hành động gần như bạn gọi nó hoặc bạn muốn bạn đã gọi nó.Thường được sử dụng trong các nhóm thiếu niên Bois.

Ví dụ

‘Yooooooo rằng đứa trẻ trầm tính chỉ lật ra và đấm vào một số lỗ đít!’
Khi một cái gì đó thực sự thú vị xảy ra và bạn muốn hành động gần như bạn gọi nó hoặc bạn muốn bạn đã gọi nó.Thường được sử dụng trong các nhóm thiếu niên Bois.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  egostatistical là gì - Nghĩa của từ egostatistical

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.