Yếu tố nào dưới đây không phụ thuộc sự phát triển về văn hóa lâu đời của ấn Độ

Yếu tố nào dưới đây không thuộc sự phát triển về văn hóa lâu đời của ấn Độ?

A.

Tôn giáo – Phật giáo và Hin-đu giáo.

B.

Nghệ thuật kiến trúc đền chùa, lăng mộ, tượng Phật.

C.

Chữ viết, đặc biệt là chữ Phạn.

D.

Công trình kiến trúc Nho – Đạo – Phật.

Yếu tố nào dưới đây không thuộc sự phát triển về văn hóa lâu đời của ấn Độ?

A. Tôn giáo – Phật giáo và Hin-đu giáo.

B. Nghệ thuật kiến trúc đền chùa, lăng mộ, tượng Phật.

C. Chữ viết, đặc biệt là chữ Phạn.

D. Công trình kiến trúc Nho – Đạo – Phật.

Hướng dẫn

Văn hóa truyền thống Ấn Độ phát triển hai tôn giáo chủ đạo là: Phật giáo và Hinđu giáo (Ấn Độ giáo), không phát triển Nho giáo như ở Trung Quốc.
Hỡn nữa, Ấn Độ có một nền văn hoá lâu đời và phát triển cao, chủ yếu gồm:
– Tôn giáo (Phật giáo và Hindu giáo) cùng với những tập tục và các lễ nghi tôn giáo.
– Cùng với tôn giáo là nghệ thuật kiến trúc đền chùa, lăng mộ như kiểu đền tháp hình núi, lăng mộ hình bát úp, bán cầu.
– Nghệ thuật tạc tượng Phật giáo, Hindu giáo qua các thời kỳ, các phong cách kiểu dáng.
– Chữ viết, đặc biệt là chữ Phạn, dùng để viết văn, ghi tài liệu, khắc bia và chữ Pa-li dùng để viết kinh Phật.
Từ chữ viết mà văn học Hindu và văn học truyền thống được ghi lại, được sáng tạo, như hai bộ sử thi Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-ma-ya-na, các tác phẩm của Ka-li-đa-sa như Sơ-kun-tơ-la…

Xem thêm  Lực trong trường hợp nào dưới đây là lực ma sát

→ Không có các công trình kiến trúc Nho giáo trong văn hóa truyền thống Ấn Độ.
Đáp án cần chọn là: D

Con sông nào được xem là nơi khởi nguồn của nền văn hóa Ấn Độ?

Thời kì định hình và phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ là

Đạo Phật được truyền bá rộng khắp Ấn Độ từ thời kì nào?

Khu vực nào chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của văn hóa Ấn Độ?

Yếu tố nào dưới đây không thuộc sự phát triển về văn hóa lâu đời của ấn Độ?

Nhận xét nào sau đây là đúng về văn hóa truyền thống Ấn Độ?

Vương triều Hồi giáo Đê-li có những bước phát triển như nào ở Ấn Độ thời phong kiến?

Thuộc website harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.