Ý nghĩa của nút lệnh Open là gì

 • Bấm chuột phải vào biểu mẫu trong Ngăn dẫn hướng, rồi bấm vào Dạng xem thiết kế

  Ý nghĩa của nút lệnh Open là gì

  .

 • Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Tạo bố trí các nút lệnh theo chiều ngang (dạng bảng) hoặc theo chiều dọc (xếp chồng)    

   Bạn có thể thêm nút lệnh vào bố trí dạng bảng hoặc xếp chồng để tạo một hàng hoặc cột các nút được căn chỉnh chính xác. Sau đó, bạn có thể đặt lại vị trí các nút dưới dạng một nhóm, giúp sửa đổi biểu mẫu dễ dàng hơn. Bạn cũng có thể áp dụng các kiểu định dạng cho toàn bộ hàng hoặc cột nút lệnh cùng một lúc và bạn có thể phân tách các nút bằng cách sử dụng đường lưới.

   1. Bấm chuột phải vào một trong các nút lệnh mà bạn muốn thêm vào bố trí, rồi trỏ đến Bố trí trên menu lối tắt.

   2. Bấm vào Dạng bảng

    Ý nghĩa của nút lệnh Open là gì

    để bắt đầu một hàng các nút theo chiều ngang hoặc bấm vào Xếp chồng

    Ý nghĩa của nút lệnh Open là gì

    để tạo một cột các nút theo chiều dọc.

    Access sẽ vẽ đường viền xung quanh nút lệnh để cho biết bố trí. Mỗi nút sẽ được kèm theo một nhãn mà bạn không thể xóa — tuy nhiên, bạn có thể thu nhỏ nhãn thành một kích cỡ rất nhỏ nếu nhãn không cần thiết.

    Hình minh họa sau đây hiển thị nút lệnh và nhãn kết hợp của nút lệnh trong bố trí dạng bảng. Lưu ý cách nhãn nằm trong mục cao hơn tiếp theo — điều này sẽ giữ cho các nhãn không bị lặp lại trong từng bản ghi chi tiết.

    Ý nghĩa của nút lệnh Open là gì

    Hình minh họa sau đây hiển thị nút lệnh và nhãn kết hợp của nút lệnh trong bố trí xếp chồng. Trong bố trí xếp chồng, nhãn và nút luôn ở trong cùng một mục.

    Ý nghĩa của nút lệnh Open là gì
   3. Thêm nút lệnh vào bố trí bằng cách kéo nút lệnh vào khu vực bố trí. Khi bạn kéo nút lệnh qua khu vực bố trí, Access sẽ vẽ một thanh chèn ngang (dành cho bố trí dạng bảng) hoặc thanh chèn dọc (dành cho bố trí xếp chồng) để cho biết vị trí đặt nút lệnh khi bạn nhả nút chuột.

    Ý nghĩa của nút lệnh Open là gì

    Khi bạn nhả nút chuột, điều khiển sẽ được thêm vào bố trí.

    Ý nghĩa của nút lệnh Open là gì
   4. Di chuyển nút lệnh lên một mục hoặc xuống một mục trong bố trí dạng bảng    Nếu bạn muốn giữ nút lệnh trong bố trí dạng bảng nhưng lại muốn di chuyển nút lệnh đến một mục khác trong biểu mẫu (ví dụ: từ mục Chi tiết đến mục Đầu trang của biểu mẫu), thực hiện các thao tác sau đây:

    1. Chọn nút lệnh.

    2. Bấm vào mục Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống trên tab Sắp xếp.

     Nút lệnh sẽ di chuyển lên hoặc xuống mục tiếp theo nhưng vẫn nằm trong bố trí dạng bảng. Nếu đã có một điều khiển tại vị trí mà bạn di chuyển điều khiển này tới, hai điều khiển sẽ trao đổi vị trí.

     Lưu ý: Lệnh Di chuyển lênDi chuyển xuống sẽ bị tắt đối với bố trí xếp chồng.

   5. Di chuyển toàn bộ bố trí nút lệnh    

    1. Bấm vào nút lệnh bất kỳ trong bố trí.

     Một bộ chọn bố trí sẽ xuất hiện ở góc trên bên trái của bố trí.

    2. Kéo bộ chọn bố trí để di chuyển bố trí đến vị trí mới.

  • Thêm đường lưới vào bố trí nút lệnh    

   1. Chọn nút lệnh bất kỳ trong bố trí.

   2. Bấm vào lệnh Đường lưới trên tab Sắp xếp, rồi bấm vào kiểu đường lưới bạn muốn.

  • Làm cho nút lệnh trở nên trong suốt    

   Bằng cách làm cho nút lệnh trở nên trong suốt, bạn có thể đặt nút lệnh vào bất cứ đối tượng nào trên biểu mẫu của bạn và cung cấp cho đối tượng đó chức năng của nút lệnh. Ví dụ: bạn có một hình ảnh mà bạn muốn chia thành các khu vực riêng biệt, có thể bấm vào, mỗi khu vực sẽ bắt đầu một macro khác nhau. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách đặt nhiều nút lệnh trong suốt ở phía trên cùng của hình ảnh.

   1. Bấm vào nút lệnh bạn muốn làm cho trong suốt, rồi nhấn F4 để hiển thị bảng thuộc tính của nút lệnh.

   2. Trên tab Định dạng của trang thuộc tính, bấm vào hộp thuộc tính Trong suốt.

   3. Chọn trong danh sách thả xuống.

    Bạn vẫn có thể nhìn thấy viền ngoài nút lệnh trong dạng xem Thiết kế, tuy nhiên nút này ẩn trong dạng xem Biểu mẫu.

    Lưu ý: Việc đặt thuộc tính Trong suốt của nút lệnh thành sẽ không giống như việc đặt thuộc tính Hiển thị của nút lệnh thành Không. Cả hai thao tác đều ẩn nút lệnh nhưng việc đặt thuộc tính Trong suốt thành sẽ làm nút được kích hoạt. Việc đặt thuộc tính Hiển thị thành Không sẽ vô hiệu hóa nút.

  • Làm cho nút lệnh xuất hiện dưới dạng một siêu kết nối    

   Nếu muốn, bạn có thể ẩn nút lệnh nhưng để chú thích hiển thị. Kết quả là một số nội dung có dạng như nhãn nhưng có chức năng là nút lệnh. Bạn cũng có thể gạch dưới văn bản trong chú thích và thay đổi màu để xuất hiện dưới dạng một siêu kết nối.

   1. Bấm vào nút lệnh để chọn nút lệnh đó, rồi nhấn F4 để hiển thị trang thuộc tính.

   2. Trên tab Định dạng của trang thuộc tính, bấm vào hộp thuộc tính Kiểu nền.

   3. Trong danh sách thả xuống, chọn Trong suốt.

    Nội dung của nút lệnh bị ẩn nhưng chú thích của nút lệnh vẫn hiển thị.

   4. Để gạch dưới hoặc thay đổi màu của văn bản trong chú thích, hãy sử dụng các công cụ trong nhóm Phông chữ trên tab Thiết kế.

    Ý nghĩa của nút lệnh Open là gì
  • Tạo nút Hủy bỏ    

   1. Bấm vào nút lệnh, rồi nhấn F4 để mở trang thuộc tính.

   2. Trong hộp thuộc tính Hủy bỏ, bấm vào .

    Khi thuộc tính Hủy bỏ của nút lệnh được đặt thành và biểu mẫu là biểu mẫu hiện hoạt, người dùng có thể chọn nút lệnh bằng cách bấm vào nút lệnh đó, nhấn phím ESC hoặc nhấn ENTER khi nút lệnh có tiêu điểm. Khi thuộc tính Hủy bỏ được đặt thành cho một nút lệnh bất kỳ, thuộc tính đó được tự động đặt thành Không cho tất cả các nút lệnh khác trên biểu mẫu.

    Để khiến nút Hủy bỏ hủy bỏ tất cả các hành động đã diễn ra trong một biểu mẫu hoặc hộp thoại, bạn cần viết một thủ tục của sự kiện hoặc macro, rồi đính kèm vào thuộc tính Khi bấm của nút.

    Lưu ý: Đối với một biểu mẫu cho phép các thao tác không thể khôi phục kết quả (chẳng hạn như thao tác xóa), bạn nên đặt nút Hủy bỏ làm nút lệnh mặc định của biểu mẫu. Để thực hiện điều này, hãy đặt cả thuộc tính Hủy bỏ và thuộc tính Mặc định thành .

  • Hiển thị ảnh trên nút lệnh    Trong hộp thuộc tính Ảnh của nút lệnh, nhập đường dẫn và tên tệp cho tệp ảnh (chẳng hạn như tệp .bmp, .ico hoặc .dib). Nếu bạn không chắc chắn về đường dẫn hoặc tên tệp, bấm vào

   Ý nghĩa của nút lệnh Open là gì

   để mở Trình tạo ảnh.

   Ý nghĩa của nút lệnh Open là gì

   Bấm vào Duyệt để tìm ảnh bạn muốn sử dụng hoặc bấm vào một trong các ảnh trong danh sách Ảnh sẵn dùng để xem trước các ảnh được tạo chuyên nghiệp mà bạn có thể sử dụng. Nếu bạn đã tìm thấy ảnh mình muốn, bấm vào OK thêm ảnh vào nút lệnh.

   Theo mặc định, Access sẽ đặt thuộc tính Loại ảnh thành Đã nhúng. Khi bạn gán đồ họa cho thuộc tính Ảnh của nút lệnh, việc sử dụng cài đặt này sẽ tạo ra một bản sao của ảnh và lưu trữ trong tệp cơ sở dữ liệu Access. Mọi thay đổi tiếp theo cho ảnh gốc sẽ không được phản ánh trong nút lệnh. Để tạo một liên kết tới ảnh gốc để mọi thay đổi cho ảnh sẽ được phản ánh trong nút lệnh, hãy thay đổi thuộc tính Loại ảnh thành Được liên kết. Bạn phải giữ tệp ảnh gốc ở vị trí ban đầu. Nếu bạn di chuyển hoặc đổi tên tệp ảnh, Access sẽ hiển thị thông báo lỗi khi bạn mở cơ sở dữ liệu và nút lệnh sẽ hiển thị chú thích thay vì ảnh.

  • Hiển thị cả ảnh và chú thích trên nút lệnh    

   Bạn có thể hiển thị cả chú thích và ảnh trên một nút lệnh. Sử dụng quy trình sau:

   1. Thêm ảnh vào nút lệnh bằng cách sử dụng quy trình được phác thảo trước đây trong mục này.

   2. Chọn nút lệnh. Nếu bảng thuộc tính chưa được hiển thị, nhấn F4 để hiển thị.

   3. Trên tab Định dạng của trang thuộc tính, nhập chú thích bạn muốn vào hộp thuộc tính Chú thích.

   4. Bấm vào mũi tên thả xuống trong hộp thuộc tính Sắp xếp chú thích ảnh, rồi chọn cách thức sắp xếp bạn muốn. Ví dụ: để hiển thị chú thích bên dưới ảnh, hãy chọn Dưới cùng. Để hiển thị chú thích ở bên phải ảnh, chọn Phải. Để thực hiện sắp xếp phụ thuộc vào ngôn ngữ hệ thống, hãy chọn Chung. Bằng cách sử dụng cài đặt này, chú thích sẽ xuất hiện ở bên phải đối với các ngôn ngữ đọc từ trái sang phải và chú thích sẽ xuất hiện ở bên trái đối với các ngôn ngữ đọc từ phải sang trái.

  Xem thêm:  Cách mở nắp bình lắc inox
 • Thuộc website harveymomstudy.com

  Related Posts