Xếp tính axit của các oxit tạo tự nhóm nguyên tố sau K Z 19 Cl Z=17 Si Z 14 và P Z=15

Full PDF PackageDownload Full PDF Package

This Paper

A short summary of this paper

37 Full PDFs related to this paper

Download

PDF Pack

Đáp án đúng : B

Xếp tính axit của các oxit tạo tự nhóm nguyên tố sau K Z 19 Cl Z=17 Si Z 14 và P Z=15

Xếp tính axit của các oxit tạo tự nhóm nguyên tố sau K Z 19 Cl Z=17 Si Z 14 và P Z=15

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Nội dung bài viết

A. Na+, Mg2+, F-, O2-.

B. Mg2+, Na+, F-, O2-.

C. F-, Na+, Mg2+, O2-.

D. O2-, F-, Na+, Mg2+.

Xem đáp án » 10/04/2020 8,430

cho các nguyên tố P(Z=15), Si(Z=14), Cl (Z=17) , S(Z=16)
a) sắp xếp các nguyên tố theo chiều tăng dần của tính phi kim

b) sắp xếp các hidroxit theo thứ tự tăng dần tính axit

Viết cấu hình electron nguyên tử, xác định vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn và dự đoán tính chất của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử sau:

a) Na (Z = 11) b) Al (Z = 13)

c) S (Z = 16) d) Cl (Z = 17)

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

Hãy so sánh tính phi kim của P(Z=15) với các nguyên tố sau. Si(Z=14),S(Z=16),N(Z=7), As(Z=33). So sánh tính kim loại của Na(Z=11),Mg(Z=12),K(Z=19)

Các câu hỏi tương tự

Câu 1: Cho công thức Oxit cao nhất của nguyên tố R là RO3 , trong hợp chất khí của R với hidro, R chiếm 97,40% khối lượng. Xác định R biết Mo = 16 v Mh=1

Câu 2: Cho công thức Oxit cao nhất của nguyên tố R là RO2 , trong hợp chất khí của R với hidro, R chiếm 94,81% khối lượng. Xác định R biết Mo = 16 v Mh=1

Câu 3: Oxit cao nhất của một nguyên tố ứng với công thức R2O5. Hợp chất của nguyên tố đó với hidro 8,82% hidro về khối lượng. Xác định R?

Xem thêm:  Dung dịch KOH có dẫn điện không

Câu 4 : Cho nguyên tố P ( Z=15) ; S( Z=16) ; Si (Z=14)

a) Viết cấu hình Electron của nguyên tử P,S,Si . P,S,Si có tính kim loại hay phi kim? Tại sao?

b) Xác định vị trí của P,S,Si ( số thứ tự, chu kì,, nhóm ) trong bảng tuần hoàn.

c) Hóa trị cao nhất trong hợp chất với Oxi và hóa trị với Hidro.

d) Công thức của Oxit cao nhất, công thức hợp chất với Hidro, công thức hidroxit tương ứng.

e)( P(Z=15) So sánh tính chất của P với lưu huỳnh ( Z=16) và Silic (Z=14)

e)( S(Z=16) So sánh tính chất của S với Photpho (Z=15) và Clo( Z=17)

e)(Si( Z=14) So sánh tính chất của Si với photpho (Z=15) và Nhôm( Z=13)

11. “Phân tử carboxylic acid có phân cực và chứa liên kết hydro và phải tốn nhiều năng lượng mới có thể phá vỡ liên kết này” nên nhiệt độ sôi của axit cao hơn hẳn rượu tương ứng. VD: ethanol C2H5OH sôi ở 78,3°C còn axit axetic CH3COOH sôi ở 118°C. Hãy biểu diễn liên kết hydro giữa hai phân tử carboxylic acid.

12. Thuyết cơ học lượng tử về liên kết (VB, lai hóa; MO)? Luận điểm của thuyết VB? Theo thuyết VB, liên kết sigma (σ) và liên kết pi (π) được hình thành như thế nào? Đặc điểm cơ bản của 2 loại liên kết này? Trên quan điểm của thyết VB, hãy giải thích sự hình thành liên kết trong các phân tử sau: H2, N2, Cl2, HCl. Cho biết H (Z=1), N (Z=7), Cl (Z=17).

Xem thêm:  Lợn rừng bao nhiêu calo

13. Hóa trị của nguyên tố? Cách xác định hóa trị của nguyên tố ở trạng thái cơ bản và kích thích của Be, C, S. Cho biết Be (Z=2), C (Z=6), S (Z=16).

14. Thế nào là sự lai hóa? Các kiểu lai hóa thường gặp? Ý nghĩa của thuyết lai hóa? Đặc điểm của orbital lai hoá? Các kiểu lai hoá?

15. Dựa vào thuyết lai hoá hãy mô tả sự hình thành phân tử BeH2, BH3, CH4, C2H5OH, C2H4, C2H2, CO2, SO2, SO3, CH3Cl, NH3, H2O, NF3. Cho biết Be (Z = 2), H (Z = 1), C (Z = 6), S (Z = 16), Cl (Z =17), N (Z = 7), F (Z = 9), O (Z = 8).

giúp mình nhe mọi người?

Các nguyên tố từ Li đến F, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì

Phát biểu nào sau đây là sai?

Trong các hidroxit dưới đây, hidroxit nào có tính lưỡng tính?

Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tố thuộc nhóm VIIA?

Nguyên tử M có Z=23. Vị trí của M trong bảng tuần hoàn là

Cho các nguyên tố sau: 14Si, 15P và 16S

Phát biểu nào sau đây không đúng?

cho các nguyên tố P(Z=15), Si(Z=14), Cl (Z=17) , S(Z=16)
a) sắp xếp các nguyên tố theo chiều tăng dần của tính phi kim
b) sắp xếp các hidroxit theo thứ tự tăng dần tính axit

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts