wolf gang là gì – Nghĩa của từ wolf gang

wolf gang có nghĩa là

Gang sói tương lai kỳ lạ giết tất cả chúng. Đây là một nhóm các rapper lên máy trượt băng, có tính năng Tyler the Creator, Domo, Earl, MellowHype, Mike G. Wolf Gang đã nhận được rất nhiều sự chú ý trong những ngày này, và có lẽ hoặc sẽ đi vào dòng chảy trong tương lai gần. Họ rap về những gì họ muốn và không quan tâm nếu bạn thích hay không.

Ví dụ

Guy One: Dude Taylor Gang là người giỏi nhất
Guy Two: Gang Taylor Sucks Wolf Gang cả ngày.
Guy One: Tôi sẽ đồng ý bạn đã nghe Tyler’s Yonkers?

wolf gang có nghĩa là

Đừng cho một cái chết tiệt

Ví dụ

Guy One: Dude Taylor Gang là người giỏi nhất

wolf gang có nghĩa là

Guy Two: Gang Taylor Sucks Wolf Gang cả ngày.
Guy One: Tôi sẽ đồng ý bạn đã nghe Tyler’s Yonkers?
Đừng cho một cái chết tiệt

Ví dụ

Guy One: Dude Taylor Gang là người giỏi nhất
Guy Two: Gang Taylor Sucks Wolf Gang cả ngày.
Guy One: Tôi sẽ đồng ý bạn đã nghe Tyler’s Yonkers?

wolf gang có nghĩa là

Đừng cho một cái chết tiệt

Xem thêm  Thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm qua đoạn trích mẹ tôi là gì

Ví dụ

Guy One: Dude Taylor Gang là người giỏi nhất
Guy Two: Gang Taylor Sucks Wolf Gang cả ngày.
Guy One: Tôi sẽ đồng ý bạn đã nghe Tyler’s Yonkers?
Đừng cho một cái chết tiệt
Sói băng đảng. “” Swag.

wolf gang có nghĩa là

Một cái tên được xóa bỏ cho nhóm Wolf Gang Tương lai kỳ quặc giết họ (Ofwgkta) nhóm được tạo thành bởi;

Ví dụ

Tyler the Creator, Mike G, Left Brain, Domo Genesis, Syd Tha Kyd, Hodgy Beats và những người khác.

wolf gang có nghĩa là

Đây là một nhóm hip hop thay thế nổi loạn từ Mỹ. Trong nhiều bài hát và video, họ được nhìn thấy để tôn thờ Satan và thường nói về các loại thuốc hiếp dâm tình dục và bạo lực.

Ví dụ

Guy 1: Này bạn nghe nói bài hát Gang Wolf?

wolf gang có nghĩa là

Guy 2: Nếu bởi Wolf Gang, bạn có nghĩa là Gang sói tương lai kỳ quặc giết tất cả

Ví dụ

Guy 3: Ôi ý bạn là nước cam?
Một nhóm rap từ L.A. cũng được viết là OFWGKTA, hoặc đơn giản là Tương lai lẻ. Được phổ biến bởi Tyler, The Creator và Satanic Brown-Nosers.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.