Vùng biển mà nước ta có quyền thực hiện các biện pháp an ninh quốc phòng

18/06/2021 632

C. tiếp giáp lãnh hải

Đáp án chính xác

D. vùng đặc quyển kinh tế

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Để nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm trong công nghiệp, giải pháp cần phải làm là:

Xem đáp án » 18/06/2021 4,438

Xác định hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp chủ yếu ở Tây Nguyên

Xem đáp án » 18/06/2021 1,861

Đặc điểm nào sau đây không đúng với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ ?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,805

Đặc điểm nào sau đây đúng với về dân số Liên Bang Nga?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,409

Biểu hiện không thuộc tính chất nhiệt đới của biển Đông là:

Xem đáp án » 18/06/2021 1,391

Chủ trương phân bố lại dân cư nước ta không nhằm mục đích gì sau đây ?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,180

So với các nước cùng vĩ độ, nền nông nghiệp nước ta có nhiều lợi thế hơn hẳn là do

Xem đáp án » 18/06/2021 1,177

Yếu tố quyết định đến sự phát triển ngành thủy sản của nước ta là:

Xem đáp án » 18/06/2021 1,125

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, cho biết dân tộc nào có số dân ít nhất nước ta?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,001

Cho bảng số liệu sau đây:

DIỆN TÍCH VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CỦA NGÀNH TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA

Năm

2005

2007

2010

2012

Tổng diện tích (nghìn ha)

2 496

2 668

2 809

2 953

– Cây công nghiệp hằng năm

862

846

798

730

– Cây công nghiệp lâu năm

1 634

1 822

2 011

2 223

Giá trị sản xuất (nghìn tỉ đồng)

79

91

105

116

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2013, Nhà xuất bản Thống kê, 2014)

Căn cứ vào bảng số liệu, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng nhất về diện tích và giá trị sản xuất của ngành trồng cây công nghiệp ở nước ta giai đoạn 2005 -2012.

Xem đáp án » 18/06/2021 847

Vùng trồng lúa mì và chăn nuôi bò của Hoa Kì được phân bố ở

Xem đáp án » 18/06/2021 823

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết vùng trồng cây ăn quả lớn nhất nước ta hiện nay là:

Xem thêm  Cách về quê bằng xe máy

Xem đáp án » 18/06/2021 794

Đại bộ phận dân cư của khu vực Đông Nam Á thuộc chủng tộc :

Xem đáp án » 18/06/2021 699

Phần lớn vùng biển bao quanh Nhật Bản không bị đóng băng là do

Xem đáp án » 18/06/2021 606

Nguồn lực để vùng Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng chuyên canh lương thực – thực phẩm lớn nhất cả nước là :

Xem đáp án » 18/06/2021 560

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 40

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Vùng biển mà nước ta có quyền thực hiện các biện pháp an ninh, quốc phòng, kiểm soát thuế quan, các quy định về y tế, môi trường nhập cư,… là vùng:

A.

Lãnh hải.

B.

Tiếp giáp lãnh hải.

C.

Vùng đặc quyền kinh tế.

D.

Thềm lục địa.

Đáp án và lời giải

Đáp án:B

Lời giải:

Vùng tiếp giáp lãnh hải là vùng biển được quy định nhằm đảm bảo cho việc thực hiện chủ quyền của nước ven biển. Vùng tiếp giáp lãnh hải của nước ta rộng 12 hải lí, Trong vùng này, Nhà nước ta có quyền thực hiện các biện pháp để bảo vệ an ninh quốc phòng, kiểm soát thuế quan, các quy định về y tế, môi trường, nhập cư…

Vậy đáp án là B.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Vị trí địa lý và lịch sử phát triển lãnh thổ – Địa lý 12 – Đề số 9

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Biểu hiệnnào sau đâykhông thể hiện tính chất khép kín của Biển Đông?

 • Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 -5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp biển?

 • Vùng biển được xem như bộ phận lãnh thổ trên đất liền của nước ta là:

 • Về mặt tự nhiên, vị trí địa lí nước ta có ý nghĩa quan trọng nhất là:

 • Biên giới giữa Việt Nam với Lào và Campuchia đi qua:

 • Đường bờ biển nước ta kéo dài từ Móng Cái đến Hà Tiên khoảng:

 • Đường bờ biển nước ta kéo dài từ:

 • Nước Việt Nam nằm ở:

 • VịtrínằmhoàntoàntrongvùngnhiệtđớicủabáncầuBắcđãmanglạichokhíhậunước ta đặcđiểmnàodướiđây?

 • Ý nghĩa to lớn của vị trí địa lí nước ta về mặt kinh tế là:

 • Ý nghĩa về mặt tự nhiên của vị trí địa lí nước ta là:

 • Đặc điểm nào sau đây không đúng với vùng trời nước ta?

 • Điểm cực Bắc phần đất liền vĩ độ 23023’B thuộc.

 • Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết nước ta có bao nhiêu tỉnh,thành phố có đường biên giới chung với Lào?

 • Vùng đất là:

 • Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp biển?

 • Theo chiều Đông-Tây, phần đất liền nước ta nằm trong khoảng kinh tuyến:

 • Theo công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982 thì vùng đặc quyền kinh tế của nước ta rộng 200 hải lí được tính từ:

 • Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam trang 6-7 hãy cho biết vịnh Xuân Đài thuộc tỉnh nào?

 • Nước ta nằm trọn trong khu vực múi giờ số 7, điều này có ý nghĩa:

 • Đặc điểm nào sau đây đúng về vùng nội thủy nước ta?

 • Vùng nước tiếp giáp với đất liền, ở phía trong đường cơ sở là:

 • Nước ta không có khí hậu nhiệt đới khô hạn như một số nước có cùng vĩ độ là do:

 • Sự đa dạng về bản sắc dân tộc nước ta là nơi:

 • Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, cho biết tỉnh nào của nước ta vừa giáp biển vừa giáp đất nước Campuchia:

 • Vìsaokhíhậunước ta khôngkhôhạnnhưcácnướccùngvĩđộ?

 • Lãnh hải là:

 • Thiên nhiên nước ta phân hóa thành bao nhiêu đai cao?

 • Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, tỉnh có đường biên giới quốc gia trên đất liền với Trung Quốc và Lào của nước ta là:

 • Đặc điểm nào sau đây không đúng về vùng lãnh hải nước ta?

 • Vùng biển mà nước ta có quyền thực hiện các biện pháp an ninh, quốc phòng, kiểm soát thuế quan, các quy định về y tế, môi trường nhập cư,… là vùng:

 • Điểm cực Đông của nước ta nằm ở vĩ độ bao nhiêu?

 • Căn cứ vào Atltat Việt Nam trang 4 – 5, nước ta là cửa ngõ ra biển thuận lợi cho các nước:

 • Đường biên giới nước ta với Lào dài khoảng:

 • Việt Nam và Hoa Kì bình thường hóa quan hệ vào năm:

 • Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, hãy cho biết tỉnh (thành phố) nào của Việt Nam có đường biên giới trên đất liền với cả Trung Quốc và Lào?

 • Phần đất liền nước ta nằm trong hệ tọa độ địa lí:

 • Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết tỉnh nào sau đây không có đường biên giới trên đất liền với Campuchia?

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Hòa tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 0,6 gam khí H2 bay ra. Khối lượng muối tạo thành trong dung dịch là

 • Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe trong dung dịch HCl loãng dư, thu được 0,09 mol khí H2. Nếu cho m gam X trên vào dung dịch HNO3loãng dư, thu được 0,15 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của m là

 • X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, Y là kim loại tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)3. Hai kim loại X, Y lần lượt là:

 • Cho từ từ đến dư kim loại Na vào dung dịch có chứa muối FeCl3. Số phản ứng xảy ra là:

 • Hoà tan 7,8 gam hỗn hợp gồm Al và Mg bằng dung dịch HCl dư. Sau phản ứng khối lượng dung dịch axit tăng thêm 7 gam. Khối lượng Al và Mg trong hỗn hợp ban đầu là:

 • Cho 5 gam hỗn hợp bột Cu và Al vào dung dịch HCl dư, phản ứng xong thu được 3,36 lít H2 ở đktc. % khối lượng của Al trong hỗn hợp ban đầu là:

 • Hòa tan 7,8 gam hỗn hợp bột Al và Mg trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng thêm 7,0 gam so với dung dịch HCl ban đầu. Khối lượng Al và Mg trong hỗn hợp ban đầu là

 • Cho 5 gam hỗn hợp X gồm Na, Ca và Mg phản ứng hết với O2 dư thu được 9 gam hỗn hợp Y gồm 3 oxit. Cho Y phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch HC1 1M. Giá trị của V là

 • Cho dãy các kim loại: Al, Na, Be, Mg, K, Ba, Fe. Số kim loại trong dãy phản ứng được với H2O ở điều kiện thường là

 • Dung dịch X chứa 0,01 mol Fe(NO3)3 và 0,13 mol HCl có khả năng hòa tan tối đa m gam Cu kim loại (biết NO là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  justin blake là gì - Nghĩa của từ justin blake

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.