Viên kim cương 45 carat bao nhiêu tiền

Xem 92,367

Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Bảng Giá Kim Cương Nước D mới nhất ngày 13/11/2021 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Bảng Giá Kim Cương Nước D để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 92,367 lượt xem.

Giá kim cương (hột xoàn) trong nước hôm nay

Giá các sản phẩm dưới đây là kim cương tự nhiên dạng viên tròn (rời), không phải là kim cương tấm hay kim cương nhân tạo, bảng giá được cập nhật chính thức từ website của các công ty niêm yết.

Giá kim cương Phú Cường Diamond

Cũng trong ngày hôm nay (14/11), tại khu vực Hà Nội, Công ty Phú Cường Diamond (http://kimcuonggia.vn) niêm yết bảng giá kim cương viên từ 4 ly đến 18 ly có giấy kiểm định GIA cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 00:05 – 14/11/2021Kích thước (ly)Nước (màu sắc)Độ tinh khiếtGiá bán (đồng)0.23DVVS215,732,0000.34DSI117,992,8000.35DSI117,640,0000.33DIF30,888,0000.33EVVS221,621,6000.33DVS119,974,2400.34EIF25,296,0000.34DVVS222,848,0000.32DIF30,850,5600.40FVS226,880,0000.44DIF51,110,4000.50EVVS149,500,0000.46DSI130,360,0000.50DVS145,120,0000.50DVS144,160,0000.53EVS152,508,1600.60DIF88,128,0000.60EVS158,824,0000.60FVS254,720,0000.60DIF91,238,4000.60DVS260,480,0000.60DVVS279,315,2000.61DSI153,802,0000.60DVS260,480,0000.61DVS167,344,0000.60FSI149,766,4000.63DSI155,566,0000.65DIF97,718,4000.65DVS171,760,0000.64DVVS273,728,0000.70EVVS294,164,0000.70EVVS289,208,0000.70DVS189,208,0000.70DVS187,225,6000.70DVVS292,080,8000.65DVS184,676,8000.70EVVS289,208,0000.70EVVS293,172,8000.70EVS284,588,0000.70FVS279,800,0000.70DVVS292,080,8000.70DVS194,164,0000.83EVS1119,639,5200.85DIF185,550,0000.80EVVS2125,318,4000.80FVS1108,555,0000.83DIF179,850,0000.90EVS1149,299,2000.95DVS1163,909,2000.96DVS1189,296,6400.98DVVS1233,800,0000.92DVVS2195,500,0000.94DVVS1228,950,0001.06DVVS1248,497,9201.03DVVS2244,233,6001.08DVVS2256,089,6001.18EVVS1266,689,4401.20DVS1289,785,6001.22DVVS2304,512,0001.30O-PVS1104,332,8001.30FVVS2304,668,0001.30DVVS2373,152,0001.42DIF537,500,0001.37DIF605,580,0001.52DVS2446,515,2001.64DVVS2591,816,9601.87FSI1554,268,0002.01U-VVVS1216,501,1202.01DVS1859,636,8002.01DVVS2996,397,2002.50FVS1943,500,0003.70FVVS21,933,620,0006.60IVVS24,075,632,0008.02JVVS13,753,360,0007.90JVVS23,507,600,0008.26IVS24,081,761,60010.80MVS15,074,513,9201.54DIF372,372,0005.22GVVS22,442,960,00035.04FBFVS224,219,648,0000.80DVVS284,672,0000.81FVVS182,231,2001.03EVVS2141,200,6401.03FVVS2129,780,000

 • Kim cương viên 0.23 ly, nước D, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 15,732,000 đồng
 • Kim cương viên 0.34 ly, nước D, độ tinh khiết SI1, có giá bán 17,992,800 đồng
 • Kim cương viên 0.35 ly, nước D, độ tinh khiết SI1, có giá bán 17,640,000 đồng
 • Kim cương viên 0.33 ly, nước D, độ tinh khiết IF, có giá bán 30,888,000 đồng
 • Kim cương viên 0.33 ly, nước E, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 21,621,600 đồng
 • Kim cương viên 0.33 ly, nước D, độ tinh khiết VS1, có giá bán 19,974,240 đồng
 • Kim cương viên 0.34 ly, nước E, độ tinh khiết IF, có giá bán 25,296,000 đồng
 • Kim cương viên 0.34 ly, nước D, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 22,848,000 đồng
 • Kim cương viên 0.32 ly, nước D, độ tinh khiết IF, có giá bán 30,850,560 đồng
 • Kim cương viên 0.40 ly, nước F, độ tinh khiết VS2, có giá bán 26,880,000 đồng
 • Kim cương viên 0.44 ly, nước D, độ tinh khiết IF, có giá bán 51,110,400 đồng
 • Kim cương viên 0.50 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 49,500,000 đồng
 • Kim cương viên 0.46 ly, nước D, độ tinh khiết SI1, có giá bán 30,360,000 đồng
 • Kim cương viên 0.50 ly, nước D, độ tinh khiết VS1, có giá bán 45,120,000 đồng
 • Kim cương viên 0.50 ly, nước D, độ tinh khiết VS1, có giá bán 44,160,000 đồng
 • Kim cương viên 0.53 ly, nước E, độ tinh khiết VS1, có giá bán 52,508,160 đồng
 • Kim cương viên 0.60 ly, nước D, độ tinh khiết IF, có giá bán 88,128,000 đồng
 • Kim cương viên 0.60 ly, nước E, độ tinh khiết VS1, có giá bán 58,824,000 đồng
 • Kim cương viên 0.60 ly, nước F, độ tinh khiết VS2, có giá bán 54,720,000 đồng
 • Kim cương viên 0.60 ly, nước D, độ tinh khiết IF, có giá bán 91,238,400 đồng
 • Kim cương viên 0.60 ly, nước D, độ tinh khiết VS2, có giá bán 60,480,000 đồng
 • Kim cương viên 0.60 ly, nước D, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 79,315,200 đồng
 • Kim cương viên 0.61 ly, nước D, độ tinh khiết SI1, có giá bán 53,802,000 đồng
 • Kim cương viên 0.60 ly, nước D, độ tinh khiết VS2, có giá bán 60,480,000 đồng
 • Kim cương viên 0.61 ly, nước D, độ tinh khiết VS1, có giá bán 67,344,000 đồng
 • Kim cương viên 0.60 ly, nước F, độ tinh khiết SI1, có giá bán 49,766,400 đồng
 • Kim cương viên 0.63 ly, nước D, độ tinh khiết SI1, có giá bán 55,566,000 đồng
 • Kim cương viên 0.65 ly, nước D, độ tinh khiết IF, có giá bán 97,718,400 đồng
 • Kim cương viên 0.65 ly, nước D, độ tinh khiết VS1, có giá bán 71,760,000 đồng
 • Kim cương viên 0.64 ly, nước D, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 73,728,000 đồng
 • Kim cương viên 0.70 ly, nước E, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 94,164,000 đồng
 • Kim cương viên 0.70 ly, nước E, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 89,208,000 đồng
 • Kim cương viên 0.70 ly, nước D, độ tinh khiết VS1, có giá bán 89,208,000 đồng
 • Kim cương viên 0.70 ly, nước D, độ tinh khiết VS1, có giá bán 87,225,600 đồng
 • Kim cương viên 0.70 ly, nước D, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 92,080,800 đồng
 • Kim cương viên 0.65 ly, nước D, độ tinh khiết VS1, có giá bán 84,676,800 đồng
 • Kim cương viên 0.70 ly, nước E, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 89,208,000 đồng
 • Kim cương viên 0.70 ly, nước E, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 93,172,800 đồng
 • Kim cương viên 0.70 ly, nước E, độ tinh khiết VS2, có giá bán 84,588,000 đồng
 • Kim cương viên 0.70 ly, nước F, độ tinh khiết VS2, có giá bán 79,800,000 đồng
 • Kim cương viên 0.70 ly, nước D, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 92,080,800 đồng
 • Kim cương viên 0.70 ly, nước D, độ tinh khiết VS1, có giá bán 94,164,000 đồng
 • Kim cương viên 0.83 ly, nước E, độ tinh khiết VS1, có giá bán 119,639,520 đồng
 • Kim cương viên 0.85 ly, nước D, độ tinh khiết IF, có giá bán 185,550,000 đồng
 • Kim cương viên 0.80 ly, nước E, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 125,318,400 đồng
 • Kim cương viên 0.80 ly, nước F, độ tinh khiết VS1, có giá bán 108,555,000 đồng
 • Kim cương viên 0.83 ly, nước D, độ tinh khiết IF, có giá bán 179,850,000 đồng
 • Kim cương viên 0.90 ly, nước E, độ tinh khiết VS1, có giá bán 149,299,200 đồng
 • Kim cương viên 0.95 ly, nước D, độ tinh khiết VS1, có giá bán 163,909,200 đồng
 • Kim cương viên 0.96 ly, nước D, độ tinh khiết VS1, có giá bán 189,296,640 đồng
 • Kim cương viên 0.98 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 233,800,000 đồng
 • Kim cương viên 0.92 ly, nước D, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 195,500,000 đồng
 • Kim cương viên 0.94 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 228,950,000 đồng
 • Kim cương viên 1.06 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 248,497,920 đồng
 • Kim cương viên 1.03 ly, nước D, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 244,233,600 đồng
 • Kim cương viên 1.08 ly, nước D, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 256,089,600 đồng
 • Kim cương viên 1.18 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 266,689,440 đồng
 • Kim cương viên 1.20 ly, nước D, độ tinh khiết VS1, có giá bán 289,785,600 đồng
 • Kim cương viên 1.22 ly, nước D, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 304,512,000 đồng
 • Kim cương viên 1.30 ly, nước O-P, độ tinh khiết VS1, có giá bán 104,332,800 đồng
 • Kim cương viên 1.30 ly, nước F, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 304,668,000 đồng
 • Kim cương viên 1.30 ly, nước D, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 373,152,000 đồng
 • Kim cương viên 1.42 ly, nước D, độ tinh khiết IF, có giá bán 537,500,000 đồng
 • Kim cương viên 1.37 ly, nước D, độ tinh khiết IF, có giá bán 605,580,000 đồng
 • Kim cương viên 1.52 ly, nước D, độ tinh khiết VS2, có giá bán 446,515,200 đồng
 • Kim cương viên 1.64 ly, nước D, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 591,816,960 đồng
 • Kim cương viên 1.87 ly, nước F, độ tinh khiết SI1, có giá bán 554,268,000 đồng
 • Kim cương viên 2.01 ly, nước U-V, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 216,501,120 đồng
 • Kim cương viên 2.01 ly, nước D, độ tinh khiết VS1, có giá bán 859,636,800 đồng
 • Kim cương viên 2.01 ly, nước D, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 996,397,200 đồng
 • Kim cương viên 2.50 ly, nước F, độ tinh khiết VS1, có giá bán 943,500,000 đồng
 • Kim cương viên 3.70 ly, nước F, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 1,933,620,000 đồng
 • Kim cương viên 6.60 ly, nước I, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 4,075,632,000 đồng
 • Kim cương viên 8.02 ly, nước J, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 3,753,360,000 đồng
 • Kim cương viên 7.90 ly, nước J, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 3,507,600,000 đồng
 • Kim cương viên 8.26 ly, nước I, độ tinh khiết VS2, có giá bán 4,081,761,600 đồng
 • Kim cương viên 10.80 ly, nước M, độ tinh khiết VS1, có giá bán 5,074,513,920 đồng
 • Kim cương viên 1.54 ly, nước D, độ tinh khiết IF, có giá bán 372,372,000 đồng
 • Kim cương viên 5.22 ly, nước G, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 2,442,960,000 đồng
 • Kim cương viên 35.04 ly, nước FBF, độ tinh khiết VS2, có giá bán 24,219,648,000 đồng
 • Kim cương viên 0.80 ly, nước D, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 84,672,000 đồng
 • Kim cương viên 0.81 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1, có giá bán 82,231,200 đồng
 • Kim cương viên 1.03 ly, nước E, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 141,200,640 đồng
 • Kim cương viên 1.03 ly, nước F, độ tinh khiết VVS2, có giá bán 129,780,000 đồng
Xem thêm:  Bureaucratic control là gì

Giá kim cương Ancarat

Lúc 02:07 ngày 14/11, sản phẩm kim cương tự nhiên từ 3 ly đến 18 ly của Công ty Ancarat Việt Nam (https://ancarat.com) niêm yết giá bán online trên website cụ thể như sau:

Hiện nay, giá kim cương của các công ty như SJC, Hưng Phát USA, Thế Giới Kim Cương hay các doanh nghiệp kinh doanh mua bán kim cương như Kim Lý, Danh Hiển, Hồng phúc, Xuân Thu đang được cập nhật.

Cách lựa chọn kim cương và đánh giá kim cương thật giả

Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn được món trang sức ưng ý dựa vào những yếu tố sau đây:

1. Hình dạng viên kim cương – Diamond Shape

Từ viên kim cương thô được phát hiện cho đến viên kim cương hoàn mỹ đính trên món trang sức là cả một quá trình chế tác dày công tỉ mỉ. Hình dạng của viên kim cương quyết định rất nhiều đến việc thể hiện độ trong và khả năng phản quang của nó. Có 10 hình dạng phổ biến sau:

 • Hình tròn (Round): Đây là hình dạng phổ biến nhất vì nó cho phép khả năng khúc xạ ánh sáng cao nhất thông qua 58 mặt cắt nhỏ.
 • Hình vuông góc nhọn (Princess): Đây là hình dạng duy nhất không có góc bo tròn của một viên kim cương và thường được dùng trong nhẫn đính hôn. Màu sắc có thể mờ dần từ trung tâm ra góc.
 • Hình chữ nhật vạt góc (Radiant): Hình dạng này giống với Princess nhưng các góc được vạt ngang chứ không để nhọn.
 • Hình chữ nhật xếp tầng (Emerald): Cấu trúc xếp tầng khiến cho viên kim cương ít phản quang hơn, nhưng bù lại, nó thể hiện độ tinh khiết rõ ràng hơn, vì vậy hãy chọn một viên kim cương càng ít tạp chất càng tốt.
 • Hình vuông xếp tầng (Asscher): Có cấu trúc tương tự với Emerald nhưng là hình vuông, một viên kim cương Asscher đạt chuẩn sẽ có tâm hình vuông khi ta nhìn xuyên qua mặt cắt.
 • Hình hạt thóc (Marquise): Hình dạng này có thể tối đa hóa trọng lượng carats của viên kim cương và tạo cảm giác thon dài cho ngón tay đeo nhẫn.
 • Hình bầu dục (Oval): Hình dạng này cũng tối ưu hóa khả năng phản quang như hình tròn, nhưng tạo cảm giác viên kim cương lớn hơn và ngón tay trông thon dài hơn.
 • Hình giọt lệ/trái lê (Perl): Đặc trưng của hình dạng này là nhọn ở đỉnh và tròn ở đáy giống như giọt nước. Đây là sự kết hợp của hình Round và Marquise, tạo cảm giác thon dài cho ngón tay.
 • Hình trái tim (Heart): Đây có lẽ là hình dạng lãng mạn mà các cô gái rất thích. Viên kim cương hình trái tim phải có hai nửa đều nhau, khe sắc nét và cánh hơi tròn.
 • Hình nhữ nhật bo góc (Cushion): Hình dạng này gần giống cái gối với các góc được bo tròn, tạo cảm giác bề mặt rộng và phản chiếu ánh sáng dày.
Xem thêm:  Double bass là gì

2. Trọng lượng viên kim cương – Carat

Carat là đơn vị đo trọng lượng của một viên kim cương. Một đơn vị carat tương ứng với 200 miligam. Nếu mọi yếu tố khác là giống nhau, giá của kim cương tăng lên cùng với trọng lượng viên, viên kim cương lớn hơn thì có độ hiếm hơn và được yêu thích nhiều hơn. Tuy nhiên, hai viên kim cương trọng lượng carat tương đương có thế giá trị rất khác nhau tùy thuộc vào ba yếu tố khác của 4C: độ tinh khiết, màu sắc và giác cắt.

3. Màu sắc viên kim cương – Color

Màu tự nhiên của kim cương thường là màu trắng (không màu). Tuy nhiên, những viên kim cương không màu lại cực kỳ hiếm vì chúng có xu hướng tự biểu lộ màu vàng hoặc vàng nhạt, màu này tạo nên cảm giác viên kim cương bị đục và kém tinh khiết.

Chính vì thế mà trong bảng phân màu của GIA (Viện Đá quý Hoa Kỳ), màu sắc của kim cương được phân theo cấp độ bảng chữ cái từ D-Z, trong đó D là trắng nhất (không màu, hiếm nhất, đắt nhất) và Z là vàng nhất (kém giá trị nhất).

Những viên kim cương không thuộc bảng màu D-Z được gọi là kim cương có màu khác thường (Fancy Color). Trong khi những vệt màu vàng nhạt làm giảm giá trị của kim cương thì màu sắc khác thường lại tạo nên giá trị cực kỳ cao vì chúng vô cùng hiếm. Kim cương màu chỉ hình thành ở một số khu vực có các yếu tố địa chất nhất định, hiếm nhất là màu hồng và xanh dương rồi đến xanh lá cây và vàng.

4. Độ tinh khiết – Clarity

Độ tinh khiết (trong suốt) của viên kim cươnglà thước đo về số lượng và kích thước của các khiếm khuyết nhỏ trong kim cương như tạp chất, vết bẩn, bọt bong bóng

Phần lớn các khiếm khuyết này ở mức hiển vi và không ảnh hưởng rõ rệt đến vẻ đẹp của kim cương, chỉ các chuyên gia và nhà nghiên cứu mới quan tâm đến yếu tố này, chủ yếu để xác định giá trị của viên kim cương. Viên kim cương có càng ít khiếm khuyết thì giá trị càng cao.

Các thông số đo độ trong suốt bao gồm:- Flawless (FL), Internally Flawless (IF): Hoàn mỹ, hầu như không có khiếm khuyết. Đây là loại rất hiếm.- Very Very Slightly Included (VVS1, VVS2): Rất sáng, rất khó để nhìn thấy khiếm khuyết dưới độ phóng đại 10x.- Very Slightly Included (VS1, VS2): Khá sáng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy tạp chất bằng mắt thường.- Slightly Included (SI1, SI2): Có thể nhìn thấy tạp chất bằng mắt thường.- Included (I1, I2, I3): Đây là chất lượng kém nhất của viên kim cương, khá nhiều khiếm khuyết và có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Xem thêm:  Tiên học lễ, hậu học văn tiếng Trung

5. Giác cắt của viên kim cương – Diamond Cut

Cắt mài là một yếu tố thuộc về con người, nhưng nó quyết định rất lớn đến giá trị của viên kim cương. Một viên kim cương thô trông không khác gì một viên pha lê, chỉ khi được cắt mài chúng mới trở nên lấp lánh nhờ khả năng phản chiếu ánh sáng.

Đây cũng là yếu tố tạo nên những hình dạng đặc thù đã nêu ở trên.Khi được cắt với tỷ lệ thích hợp, ánh sáng được khúc xạ và phản xạ hoàn toàn ra bề mặt, khiến cho viên kim cương sáng hơn, lấp lánh hơn. Nếu cắt quá nông thì ánh sáng thoát ra khỏi đáy còn cắt quá sâu thì ánh sáng thoát ra mặt bên.

Thang chia giác cắt của GIA được xếp hạng từ EXCELLENT đến POOR. GIA cung cấp thang cắt chất lượng cho kim cương viên tròn tiêu chuẩn được GIA xếp hạng màu từ D đên Z.Vẻ đẹp của kim cương đã được đánh bóng là sự kết hợp của nhiều yếu tố và ánh sáng: Mức độ toả sáng trên bề mặt, mức độ hấp thu ánh sáng và cách thức ánh sáng quay trở lại mắt nhìn.Kết quả này chịu sự chi phối của 3 yêu tố:Brightness (độ rực rỡ)Fire (ánh lửa)Scintillation (sự tán sắc).

6. Giấy chứng nhận

Đây là yếu tố quan trọng giúp bạn xác định nguồn gốc và giá trị của viên kim cương. Dựa vào giấy chứng nhận này, bạn sẽ biết được các thông số của viên kim cương như kích thước, trọng lượng, màu sắc, độ trong, độ bóng, mức độ đối xứng v.v

Giấy chứng nhận kim cương thường được cấp bởi Gemological Institute of America (GIA) và American Gem Society Laboratories (AGSL), đây là hai phòng thí nghiệm uy tín nhất trong ngành công nghiệp kim cương. Kim cương có giấy chứng nhận tất nhiên sẽ có giá cao hơn những viên không rõ nguồn gốc.

Video clip

Vbs đấu giá kim cương

Khám phá bí mật đen tối khiến kim cương đắt giá

Mua kim cương ở đâu – những điều cần biết về kim cương

Vbs đấu giá kim cương

Vbs đấu giá kim cương

Vbs đấu giá kim cương

Viên kim cương bán đấu giá hơn $11 triệu

Hướng dẫn mua kim cương có giấy định quốc tế g.i.a pnj sjc đẹp nhất | lh 0907463131

Vbs đấu giá kim cương

Vbs đấu giá kim cương

Vbs đấu giá kim cương

Vbs đấu giá kim cương

Vbs đấu giá kim cương

Vbs đấu giá kim cương

Nhẫn kim cương nữ 7ly2 kiểm định quốc tế gia. kim cương thiên nhiên gia/7*2/m/vvs1/3ex. giá 172triệu

Vbs đấu giá kim cương

Kim cương 5.3 carat 11li15 nước f vs1 3ex giấy kiểm định gia | giá 3.300.000.000 | lh 0907463131

Vbs đấu giá kim cương

Vlog 140 – kim cương gia khoảng 5 carat- 10ly5 excellent, lắc tay kim cuong 4ly

Vbs đấu giá kim cương

Vbs đấu giá kim cương

Vbs đấu giá kim cương

Kim cương nhận tạo là gì ? giá của kim cương nhân tạo và cách nhận biết hàng thật

Kim cương 6ly3 giá bao nhiêu [ody diamond]

Vbs đấu giá kim cương

Tại sao không nên mua kim cương không giấy giám định | những bệnh phổ biến của kc thiên nhiên

Vbs đấu giá kim cương

Vbs đấu giá kim cương

Nhẫn kim cương viên chủ 4 ly 5 d vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 32.000.000 vnđ

Vbs đấu giá kim cương

25 triệu usd 1 viên kim cương 100 carat

So sánh màu sắc kim cương f i j m n | nước nào đẹp nhất của kim cương thiên nhiên

Vbs đấu giá kim cương

Vbs đấu giá kim cương

đấu giá viên kim cương khổng lồ tại new york

Chào xuân 2020 | mới về hơn 100 viên kim cương giám định gia pnj sjc | lh 0907463131

Choa’ng với những chiếc nhẫn kim cương bằng cả biệt thự của m,ỹ nhâ,n việt – tin tức mới

Gia: báo cáo kim cương 45,16 carat của ceo nguyễn phương hằng là không hợp lệ

Bà phương hằng công bố chuyên gia kiểm định kim cương 100 carat to nhất nhì thế giới công khai

Nhẫn kim cương viên chủ 10 ly d 4.03 carat vvs1 kiểm định gia

Hột xoàn giám định gia | mới về 100 viên các size | chào xuân 2020 lh: 0907463131

Kim cương nhân tạo cao cấp moissanite | #moisanite #kim_cương_phòng_thí_nghiệm

7 viên kim cương màu đắt giá nhất thế giới

Nhẫn xoàn nam siêu đẹp kim cương giám định quốc tế gia | lh 0907463131

Vì sao kim cương lại đắt giá ? @có thể bạn chưa biết ?

Moissanite 5.4mm d/fl | kim cương nhân tạo mỹ moissanite 5.4ly – d/fl | moissanite vietnam

Viên kim cương trắng 118,28 cara được bán với giá kỷ lục

Choáng váng vì “sao hồng”, viên kim cương hồng đắt giá nhất thế giới

Vlog 159 – cẩm thạch gia, dây chuyền kim cương gia 3ly, nhan kim cuong 9ly, dong ho rolex

Cách phân biệt kim cương thật hay giả đơn giản nhất


Bạn đang xem bài viết Bảng Giá Kim Cương Nước D trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Giải đáp các câu hỏi chuyên mục Bao nhiêu website harveymomstudy.com

Related Posts