Việc cải cách ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ ít thành công vì

Vì sao công cuộc cải cách ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ ít thành công? được VnDoc sưu tầm và tổng hợp lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Địa lý lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Câu hỏi: Vì sao công cuộc cải cách ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ ít thành công?

 1. Nông dân bán đất cho các đại điền chủ
 2. Vấp phải sự chống đối của các điền chủ và công ti tư bản nước ngoài
 3. Diện tích đất chia cho nông dân rất nhỏ so với ruộng đất trong tay
 4. Tất cả các đáp án trên

Trả lời

Đáp án đúng: d. Tất cả các đáp án trên

Câu 1: Eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng-ti nằm trong môi trường nào?

 1. Môi trường nhiệt đới
 2. Môi trường xích đạo
 3. Môi trường ôn đới
 4. Môi trường cận nhiệt đới

Đáp án đúng: A. Môi trường nhiệt đới

Câu 2: Các công ty đã mua đất rộng lớn để lập đồn điền trồng trọt, chăn nuôi và chế biến xuất khẩu là nước:

 1. Hoa Kì và Anh.
 2. Hoa Kì và Pháp.
 3. Anh và Pháp.
 4. Pháp và Ca-na-da.

Đáp án đúng: A. Hoa Kì và Anh.

Câu 3: Đặc điểm nào sau đây không đúng với đồng bằng A-ma-zôn?

 1. Vùng nông nghiệp trù phú nhất Nam Mĩ.
 2. Thảm thực vật chủ yếu là ở rừng rậm xích đạo.
 3. Đất đai rộng và bằng phẳng.
 4. Có mạng lưới sông ngòi rất phát triển.

Đáp án đúng: A. Vùng nông nghiệp trù phú nhất Nam Mĩ.

Câu 4: Những nước có ngành chăn nuôi bò thịt và bò sữa phát triển với quy mô lớn là:

 1. Bra-xin, Ac-hen-ti-na, U-ru-goay, Pa-ra-goay.
 2. Bra-xin, Ac-hen-ti-na, U-ru-goay, Chi-le.
 3. Bra-xin, Ac-hen-ti-na, Chi-le, Pa-ra-goay.
 4. Bra-xin, Cô-lôm-bi-a, U-ru-goay, Pa-ra-goay.

Đáp án đúng: A. Bra-xin, Ac-hen-ti-na, U-ru-goay, Pa-ra-goay.

Câu 5 : Trung và Nam Mĩ kéo dài từ phía bắc của chí tuyến Bắc đến 53o54’N nên có đủ các đới khí hậu:

 1. Xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới.
 2. Xích đạo, nhiệt đới, cận cực, hàn đới.
 3. Xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt đới, cực đới.
 4. Xích đạo, cận nhiệt đới, ôn đới, cực đới.

Đáp án đúng: A. Xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới.

Câu 6 : Để giảm bớt sự bất hợp lí trong sở hữu ruộng đất một số quốc gia Trung và Nam Mĩ đã không làm việc gì sau?

 1. Bán ruộng đất cho các công ti tư bản.
 2. Ban hành luật cải cách ruộng đất.
 3. Tổ chức khai hoang đất mới.
 4. Mua lại đất của điền chủ, các công ti tư bản chia cho dân.

Đáp án đúng: A. Bán ruộng đất cho các công ti tư bản.

Câu 7: Tổng diện tích của Trung và Nam Mĩ là 20,5 triệu km2, so với Bắc Mĩ thì:

 1. Trung và Nam Mĩ có diện tích lớn hơn Bắc Mĩ.
 2. Trung và Nam Mĩ có diện tích nhỏ hơn Bắc Mĩ.
 3. Trung và Nam Mĩ có diện tích bằng diện tích Bắc Mĩ.
 4. Khó so sánh với nhau vì diện tích Bắc Mĩ luôn biến động.

Đáp án đúng: B. Trung và Nam Mĩ có diện tích nhỏ hơn Bắc Mĩ.

Câu 8 : Do lệ thuộc vào nước ngoài nên ngành trồng trọt ở nhiều nước Trung và Nam Mĩ mang tính chất:

 1. Đa dạng hóa cây trồng.
 2. Độc canh.
 3. Đa phương thức sản xuất.
 4. Tiên tiến, hiện đại.

Đáp án đúng: B. Độc canh.

Câu 9: Điểm khác biệt về địa hình giữa hai hệ thống Coóc-đi-e và An-đét là:

 1. Tính chất trẻ của núi.
 2. Thứ tự sắp xếp địa hình.
 3. Chiều rộng và độ cao của núi.
 4. Hướng phân bố núi.
Xem thêm:  Cách làm pudding cho bé 6 tháng tuổi

Đáp án đúng: C. Chiều rộng và độ cao của núi.

Câu 10: Các hình thức canh tác chủ yếu ở các nước Trung và Nam Mĩ:

 1. Quảng canh – độc canh.
 2. Thâm canh.
 3. Du canh.
 4. Quảng canh.

Đáp án đúng: A. Quảng canh – độc canh.

——————————————–

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Vì sao công cuộc cải cách ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ ít thành công?Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Giải tập bản đồ Địa lí 7, Giải bài tập Địa Lí 7 ngắn nhất, Giải Vở BT Địa Lí 7, Tài liệu học tập lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Đề thi học kì 1 lớp 7,… được cập nhật liên tục trên VnDoc để học tốt môn Địa hơn.

 • lý thuyết
 • trắc nghiệm
 • hỏi đáp
 • bài tập sgk

1.Công cuộc cải cách ruộng đất của Trung và Nam Mĩ ít thành công vì: *

Nông dân bán đất cho các đại điền chủ

Vấp phải sự chống đối của các điền chủ và công ti tư bản nước ngoài

Diện tích đất chia cho nông dân rất nhỏ so với ruộng đất trong tay

Tất cả các đáp án trên

2.Hạn chế lớn nhất của cây nông nghiệp Trung và Nam Mĩ : *

Đất nông nghiệp tính trên đầu người còn ít

Năng suất cây trồng thấp

Lương thực chưa đáp ứng đủ nhu cầu trong nước

Nạn hạn hán và sâu bệnh thường xuyên xảy ra

3.Biểu hiện sự phụ thuộc nước ngoài của nền kinh tế Trung và Nam Mĩ là: *

Nông nghiệp mang tính chất độc canh

Công nghiệp chủ yếu là khai khoáng, chế biến nông sản

Nợ nước ngoài nhiều

Tất cả các đáp án trên

4.Khí hậu lục địa Nam Mĩ có tính chất nóng ẩm là do chịu ảnh hưởng của: *

Các dòng biển nóng chảy ven bờ

Vị trí lục địa nằm giữa hai chí tuyến Bắc, Nam

Gió tín phong Đông Bắc, Đông Nam thường xuyên hoạt động

Tất cả các đáp án trên

5.Dân cư Trung và Nam Mĩ chủ yếu là người lai giữa: *

Người da đen Châu Phi với người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha

Người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha với người Anh-điêng

Người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha với người gốc Phi và người Anh-điêng

Tất cả các đáp án đều sai

6.Tự nhiên của lục địa Nam Mĩ và châu Phi giống nhau ở đặc điểm: *

Lượng mưa lớn rải đều quanh năm

Đồng bằng có diện tích lớn và phân bố ở trung tâm

Đại bộ phận lãnh thổ nằm trong đới nóng

Phía bắc lục địa có hoang mạc phát triển

7.Khu vực Trung và Nam Mĩ đang dẫn đầu thế giới về tốc độ đô thị hóa . Hiện nay số dân sống trong các đô thị chiếm: *

78% dân số

62% dân số

75% dân số

67% dân số

8.Hoạt động kinh tế chủ yếu của khu vực Trung và Nam Mĩ là: *

Sản xuất nông nghiệp để xuất khẩu

Phát triển công nghiệp và khai thác khoáng sản

Sản xuất nông sản, thực phẩm và khai thác khoáng sản để xuất khẩu

Không câu nào đúng

9.Ven biển phía tây miển Trung An-đet xuất hiện dải hoang mạc ven biển là do ảnh hưởng của: *

Dòng biển lạnh Pê-ru chảy rất mạnh sát ven bờ

Địa thế của vùng là địa hình khuất gió

Dòng biển nóng Bra-xin

Tất cả các đáp án trên

10.Tình trạng lệ thuộc chặt chẽ của nền nông nghiệp Trung và Nam Mĩ vào nước ngoài, biểu hiện ở: *

Xem thêm:  Câu hỏi ban trắc nghiệm xây dựng văn bản pháp luật

Cơ cấu cây trồng

Chủ sở hữu đất đai

Mục đích sản xuất

Tất cà các đáp án trên

Các câu hỏi tương tự

Câu 1:  Đất nước nào ở Trung và Nam Mĩ đã tiến hành cải cách ruộng đất thành công?

   A. Chi-lê.                     B. Cu- ba.                     C. Pê-ru.                      D. Bra-xin.

Câu 2: Châu Nam Cực còn được gọi là

   A.  “cực nóng” của thế giới.                          B.  “lục địa trẻ” của thế giới.

   C.  “lục địa già” của thế giới.                        D.  “cực lạnh” của thế giới.

Câu 3: Kênh đào Pa – na – ma nối liền giữa hai đại dương nào?

   A. Thái Bình Dương với Đại Tây Dương.     B. Ấn Độ Dương với Bắc Băng Dương.

   C. Đại Tây Dương với Ấn Độ Dương.          D. Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương.

Câu 4: Vì sao Trung và Nam Mĩ có gần đầy đủ các đới khí hậu?

   A. Được bao bọc bởi biển, đại dương.

   B. Lãnh thổ rộng lớn.

   C. Có các dãy núi cao, đồ sộ.

   D. Lãnh thổ trải dài trên nhiều vĩ tuyến.

Câu 5:  Theo chiều kinh tuyến, địa hình châu Mĩ được chia thành mấy khu vực?

   A. 4.                             B. 3.                             C. 2.                             D. 5.

Câu 6: Quá trình đô thị hóa ở Bắc Mĩ gắn liền với quá trình

   A.  chiến tranh.             B.  bùng nổ dân số.       C.  di dân.                    D.  công nghiệp hóa.

Câu 7: Đâu không phải là đặc điểm của tiểu điền trang?

   A. Mục đích tự cung tự cấp.                          B. Sử dụng công cụ lao động thô sơ.

   C. Thuộc sở hữu của đại điền chủ.                D. Diện tích nhỏ, dưới 5ha.

Câu 8: Ai là người phát hiện ra châu Mĩ?

   A.  Cô-lôm-bô.             B. Ma-gien-lăng           C.  Va-xcô đơ Ga-ma.  D.  Đi-a-xơ.

Câu 9: Giới hạn khu vực Trung và Nam Mĩ là

   A. từ vĩ tuyến 150 B cho tới tận vùng cực Nam.

   B. từ vĩ tuyến 150 B cho tới tận vùng cận cực Nam.

   C. từ vùng cực Bắc cho tới 150B.

   D. từ vùng cận cực Bắc cho tới 150B.

Câu 10: Theo chiều từ Bắc xuống Nam, Bắc Mĩ thuộc các đới khí hậu là:

   A.  cực, cận cực, ôn đới, cận nhiệt đới.

   B.  cực, cận cực, ôn đới, cận nhiệt đới và nhiệt đới.

   C.  cận cực, ôn đới, nhiệt đới, xích đạo.

   D.  cận cực, ôn đới, cận nhiệt đới, nhiệt đới.

Câu 1 : Dãy núi cao, đồ sộ nhất Bắc Mỹ là :

A. Andet.

B. Atlat.

C. Cood-đi-e.

D. A-pa-lat.

Câu 2 : Nền công nghiệp các quốc gia Trung và Nam Mĩ có đặc điểm gì cơ bản?

A. Mang tính chất quảnh canh.

B. Mang tính chất độc canh.

C. Mang tính đa canh.

D. Mang tính thâm canh cao.

Câu 3 : Sau khi tìm ra Châu Mĩ, người da đen Châu Phi nhập cư vào Châu Mĩ như thế nào?

A. Bị đưa sang làm nô lê.

B. Sang xâm chiếm thuộc địa.

C. Sang buôn bán.

D. Đi tham quan du lịch.

Câu 4 : Châu lục nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu tây?

A. Châu Âu.

B. Châu Mĩ.

C. Châu Á.

D. Châu Phi.

Câu 5 : Kinh tế Bắc Mĩ chủ yếu dựa vào :

A. Chăn nuôi, trồng cây ăn quả.

B. Du lịch, nông nghiệp.

C. Trồng cây ăn quả, du lịch.

D. Khai thác – xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt, hàng không, vũ trụ và du lịch.

Câu 6 : Môi trường khí hậu lớn nhất ở Trung và Nam Mĩ là :

A. Xịch đạo

B. Địa Trung Hải.

C. Cận xích đạo.

D. Nhiệt đới.

Xem thêm:  Cách pha sữa Enfamil viết

Câu 7 : Hiệp hooij mậu dịch tự do Bắc Mĩ (NAFIA) gồm các quốc gia :

A. Hoa Kì, Ca-na-đa, Mê-hi-cô.

B. Braxin, Ca-na-đa, Mê-hi-cô, Pa-ra-goay, Uru-goay.

C. Braxin, Ac-hen-ti-na, Pa-ra-goay, Uru-goay, Chi-lê, Bô-li-vi-a.

D. Hoa Kì, Ca-na-đa, mê-hi-cô, Braxin.

Câu 8 : Ven biển phía tây miền Trung An-đet xuất hiện dải hoang mạc ven biển là do ảnh hưởng của :

A. Dãy An-đet chắn gió ẩm Thái Bình Dương.

B. Dòng biển nóng Bra-xin.

C. Dòng biển lạnh Pê-ra chảy rất mạnh sát ven bờ.

D. Địa thế của vùng là địa hình khuất gió.

Câu 9 : Nền nông nghiệp Trung và Nam Mỹ chậm phát triển là do :

A. Công cụ thô sơ.

B. Trình độ sản xuất thập.

C. Khí hậu khắc nghiệp.

D. Chế độ chiếm hữu ruộng đất.

Câu 10 : Trong cơ cấu kinh tế ở Bắc Mỹ, ngành kinh tế chiếm tỷ trọng lớn nhất là :

A. Công nghiệp.

B. Trồng trọt.

C. Nông nghiệp.

D. Dịch vụ.

Câu 11 : Ai là người tìm ra châu Mĩ đầu tiên?

A. Michel Owen.

B. David.

C. Ma-gien-lăng.

D. Cri-xốp Cô-lôm-bô.

Câu 12 : Những hạn chê schur yếu trong sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mỹ là gì ?

A. Giá thành thấp.

B. Nhiều phân hóa học, thuốc hóa học.

C. Sản phẩm chưa đa dạng.

D. Chất lượng còn kém.

Câu 13 : Dòng sông được mệnh danh “Vua của các dòng sông” nằm ở Châu Mỹ?

A. Sông Ôrinoco.

B. Sông A-ma-dôn.

C. Sông Mixixipi.

D. Sông Parana.

Câu 14: Ở Bắc Mỹ, có mấy khu vực địa hình chính?

A. năm.

B. bốn.

C. hai.

D. na.

Câu 15: “Vành đai Mặt Trời” là tên gọi của:

A. Vùng công nghiệp mới của Bắc Mĩ.

B. Vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì.

C. Vùng công nghiệp mới ở phía Nam và ven Thái Bình Dương của Hoa Kì.

D. Vùng công nghiệp lạc hậu của Hoa Kì.

Câu 1. Trình bày khái quát về tự nhiên, kinh tế xã hội của Bắc Phi, Trung Phi và Nam Phi

Câu 2. Trình bày vị trí, diện tích Châu Mĩ. Châu Mĩ có các chủng tộc nào?

Câu 3. Bắc Mĩ chia thành mấy khu vực địa hình? Trình bày về hệ thống Cooc-đi-e? Bắc Mĩ có các đới khí hậu nào? Đới khí hậu nào chiếm diện tích lớn nhất? Trình bày các đặc điểm tự nhiên và môi trường tự nhiên Nam Mĩ.

Câu 4. Dân số Bắc Mĩ có bao nhiêu người vào năm 2016? Mật độ dân số là bao nhiêu? Nêu mật độ dân số, tỉ lệ gia tăng tự nhiên. Kể tên các đô thị lớn của Châu Mĩ.

Câu 5. Trình bày kinh tế Bắc Mĩ, Nam Mĩ: công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ? Khối thị trường chung của Bắc Mĩ và Nam Mĩ

2. Bài tập 

Câu 1. Tính bình quân thu nhập đầu người của Nam Phi , biết dân số của Nam Phi là 43,6 triệu người ,  GDP là 113,247 triệu USD 

Câu 2. Tính bình quân lương thực theo đầu người của Hoa Kì, biết dân số của Hoa Kì là 288 triệu người, sản lượng lương thực là 325,31 triệu tấn

Câu 3. Tính mật độ dân số của Bắc Mĩ năm 2016, biết dân số Bắc Mĩ là 488,7 triệu người, diện tích là 20,3 triệu km2

Câu 4. Đọc bản đồ, lược đồ: xem trang 18 tập bản đồ địa lý 7 cho biết Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của Bắc Mĩ là bao nhiêu %?  Bắc Mĩ có bao nhiêu đô thị trên 20 triệu dân? Mật độ dân số của Canada là bao nhiêu người / km?

Các bạn ơi, giúp mình trả lời những câu hỏi trên nha.

Việc cải cách ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ ít thành công vì

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts