Vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới được thể hiện

Câu hỏi:Vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới

Trả lời:

Vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới

1. Trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới

– Hình thành nên thị trường chung và sử dụng cùng đồng tiền Euro. EU trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.

– Vẫn có sự chênh lệch về trình độ giữa các nước.

2. Tổ chức thương mại hàng đầu

– Kinh tế EU phụ thuộc nhiều vào xuất nhập khẩu.

– Các nước dỡ bỏ thuế quan với nhau và có chung 1 mức thuế.

– EU dẫn đầu thế giới về thương mại.

– EU là bạn hàng lớn nhất của các nước đang phát triển.

– EU hạn chế nhập nhiều mặt hàng công nghiệp vàtrợ giá cho nông sản.

Cùng Top lời giải tìm hiểu thêm về Liên minh Châu âu EU các em nhé!

I. Quá trình hình thành và phát triển của liên minh châu Âu EU

1. Sự ra đời và phát triển

– Sau chiến tranh thế giới II, các nước Tây Âu tăng cường liên kết.

– Năm 1951 thành lập cộng đồng Than và Thép châu Âu. Gồm các nước: Pháp, Đức, Ý, Bỉ, Hà Lan, Lucxămbua.

– 1957: cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC).

– 1958: cộng đồng nguyên tử.

– 1967: thống nhất 3 tổ chức trên thành cộng đồng châu Âu (EC).

– 1993, đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU).

– Từ 6 nước ban đầu (1957) đến 2007 là 28 nước.

2. Mục đích và thể chế

– Mục đích:

+ Xây dựng và phát triển một khu vực tự do lưu thông hàng hóa, dịch vụ, con người, tiền vốn giữa các nước thành viên.

+ Tăng cường hợp tác, liên kết kinh tế, luật pháp, an ninh và ngoại giao.

– Các cơ quan đầu não của EU:

+ Hội đồng châu Âu

+ Nghị viện châu Âu

+ Hội đồng bộ trưởng EU

+ Ủy ban Liên minh châu Âu

→ Những cơ quan này quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế và chính trị.

3. Mục đíchliên kết, hợp tác:

Hợp tác, liên minh chặt chẽ về kinh tế, tiền tệ và chính trị, an ninh chung (xác định luật công dân châu Âu, chính sách đối ngoại và an ninh chung, Hiến pháp chung…)

4. Tổ chức và hoạt động:

* Tổ chức:

– Liên minh châu Âu (EU) bao gồm 5 cơ quan chính là: Hội đồng Châu âu, Hội đồng bộ trưởng, Ủy ban Châu âu, quốc hội Châu Âu, Tòa án Châu Âu và một số ủy ban chuyên môn khác.

* Hoạt động:

– Từ năm 1991 – 2000, Liên minh châu Âu (EU) có những hoạt động chính như:

+6/1979:Bầu cử Nghị viện châu Âu đầu tiên.

+3/1995:Hủy bỏ việc kiểm soát đi lại của công dân EU qua biên giới của nhau.

Xem thêm  Giải sbt toán lớp 2

+01/01/1999:Đồng tiền chung châu Âu được đưa vào sử dụng, đồng EURO.

+ 1990:Quan hệ Việt Nam – EU được thiết lập và phát triển trên cơ sở hợp tác toàn diện.

+7/1995:EU và Việt Nam ký Hiệp Định hợp tác toàn diện.

* Đánh giá:

=> Liên minh châu Âu được đánh giá là tổ chức liên kết kinh tế, chính trị khu vực lớn nhất thế giới, với những hoạt động hiệu quả, chiếm ¼ GDP kinh tế thế giới.

II. Vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới

1. Trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới

– Hình thành nên thị trường chung và sử dụng đồng tiền chung (Euro) → EU trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.

– Tuy nhiên vẫn có sự chênh lệch về trình độ giữa các nước thành viên.

2. Tổ chức thương mại hàng đầu thế giới

– Kinh tế EU phụ thuộc nhiều vào xuất nhập khẩu.

– Các nước dỡ bỏ thuế quan với nhau và có chung một mức thuế.

– EU dẫn đầu thế giới về thương mại.

– EU là bạn hàng lớn nhất của các nước đang phát triển.

– EU hạn chế nhập nhiều mặt hàng công nghiệp và trợ giá cho nông sản.

Bài 2 trang 56 sgk Địa Lí 11

Tìm hiểu vai trò của EU trong nền kinh tế thế giới.

Lời giải

a) Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng GDP, dân số EU và một số nước trên thế giới.                                                                                                                       

                                                           

b) Nhận xét về vị trí kinh tế của EU trên thị trường quốc tế

– EU chỉ chiếm 2,2% diện tích lục địa của trái đất và 7,1% dân số thế giới, nhưng đã chiếm (năm 2004):

+ Tổng GDP của thế giới chiếm 31%

+ Giá trị xuất khẩu của thế giới với 37,7%

+ Mức tiêu thụ năng lượng của toàn thế giới chiếm 19%

+ Ô tô của thế giới chiếm 26%

+ Đặc biệt EU chiếm 59% tổng viện trợ của toàn thế giới.

-Tỷ trọng của EU trong xuất khẩu của thế giới và tỷ trọng xuất khẩu/GDP đứng đầu thế giới, vượt qua cả Hoa Kì và Nhạt Bản

-Về chỉ số kinh tế thì EU trở thành trung tâm kinh tế lớn hàng đầu thế giới

Xem toàn bộ Giải Địa 11: Bài 7. Liên minh Châu Âu (EU) (tiếp theo)

Trong những năm qua, sự lớn mạnh về kinh tế qua quá trình nhất thể hóa và những bước tiến tới một liên minh chính trị đã và đang đem lại cho EU một sức mạnh kinh tế và chính trị rất lớn trên thế giới.

Xem thêm  100gr cơm cháy bao nhiêu calo

Bạn đang xem: Vị thế của eu trong nền kinh tế thế giới

EU ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế toàn cầu. Vai trò kinh tế của EU trên trường quốc tế được thể hiện trên lĩnh vực thương mại và đầu tư. EU là một trung tâm kinh tế hùng mạnh có tốc độ tăng…

Vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới:Trong những năm qua, sự lớn mạnh về kinh tế qua quá trình nh ất th ể hóa vànhững bước tiến tới một liên minh chính trị đã và đang đem l ại cho EU m ột s ứcmạnh kinh tế và chính trị rất lớn trên thế giới. EU ngày càng đóng vai trò quantrọng hơn trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế toàn c ầu. Vai trò kinh t ế c ủaEU trên trường quốc tế được thể hiện trên lĩnh vực thương mại và đầu tư. EUlà một trung tâm kinh tế hùng mạnh có tốc độ tăng trưởng kinh t ế khá ổn đ ịnh.Năm 1998, trong khi cơn bão tài chính tiền tệ làm nghiêng ngả nền kinh tế th ếgiới thì EU – khu vực ít bị ảnh hưởng của khủng hoảng – v ẫn ti ếp t ục pháttriển. Sự ổn định của kinh tế EU được xem là một trong các nhân t ố chính giúpcho nền kinh tế thế giới tránh được nguy cơ suy thoái toàn cầu. Hiện nay, EU vàHoa Kỳ là hai thực thể kinh tế lớn nhất th ế giới có ảnh h ưởng r ất l ớn đ ến tr ậttự kinh tế quốc tế và chi phối xu hướng phát triển thương mại toàn cầu.

Xem thêm: Trường Cao Đẳng Cảnh Sát Nhân Dân 2 Quận 9, Trường Cao Đẳng Cảnh Sát Nhân Dân (Csnd) Ii

Tínhgộp lại, hiện EU và Hoa Kỳ đang chiếm hơn một nửa kim ngạch thương m ại vàGDP toàn cầu. Hai thực thể kinh tế lớn nh ất th ế giới này đã thi ết l ập ph ần l ớncác luật lệ thương mại và tài chính quốc tế thông qua một loạt các thể chế quốctế như G8, WTO, IMF, và WB, nơi mà cả Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ gópphần lớn vốn.Về tổng GDP năm 2002, chỉ riêng EU 15 là 8.562 tỉ USD, nếu c ộng g ộp c ủa 10nước CEEC là thành viên mới EU nữa thì tổng GDP c ủa EU 25 là 8.972 t ỉ USD,(GDP của Hoa Kỳ là 11 ngàn tỉ USD). Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa (không kểnội khối) năm 2002 của EU 15 đạt 938,9 tỉ USD, đứng đầu th ế gi ới v ề trị giáxuất khẩu hàng hóa, chiếm 14,6% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa c ủa th ế gi ới,tỷ trọng này của Hoa Kỳ là 10,8% và của Nhật Bản là 6,5%. EU đứng thứ haithế giới về tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa, kim ngạch nh ập kh ẩu là 931,3 t ỉUSD, chiếm 13,9 trị giá nhập khẩu của thế giới, tỷ trọng này c ủa Hoa Kỳ là18,0 và của Nhật Bản là 5,0%.Về thương mại dịch vụ qua biên giới năm 2002, EU 15 xuất khẩu 673,3 t ỉ USD,đứng đầu thế giới, chiếm 43,8% tổng kim ngạch xuất khẩu dịch vụ toàn th ếgiới, gấp 10 lần Nhật Bản, tỷ trọng này của Hoa Kỳ và Nhật Bản là 17,4% và4,2%. Về nhập khẩu dịch vụ của EU năm 2002 là 650,9 t ỉ USD, cũng đ ứng đ ầuthế giới với tỷ trọng là 42,7%, tỷ trọng này của Hoa Kỳ và Nh ật B ản là 14,3% à6,9 %.Nguồn vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của EU (không kể đầu tư nội kh ối)chiếm 47% tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn thế giới và thu hút 20%FDI toàn thế giới từ bên ngoài vào EU. EU nắm 1.549 tỉ euro cổ phiếu đầu t ưtrực tiếp nước ngoài, gấp rưỡi Hoa Kỳ. Nếu tính gộp cả CEEC thì kim ng ạchxuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của EU 25 sẽ gần 1.800 tỉ USD, chi ếm 22,6%tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của thế giới; kim ngạch nh ậpkhẩu hàng hóa và dịch vụ của EU 25 khoảng 1.800 tỉ USD, b ằng 21,9% kimngạch nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của toàn thế giới.EU đang muốn thể hiện một vai trò như người lãnh đạo đối với các thành viêntrong WTO do tầm quan trọng của EU trong thương mại và nền kinh tế thế giới.EU là người khởi xướng nhiều sáng kiến trong việc xây dựng các kh ối liên k ếtkinh tế khu vực và thế giới, đã phát động trong ch ương trình phát tri ển Doha t ạiHội nghị Bộ trưởng lần thứ tư vào tháng 11/2001.

Xem thêm  Mua phô mai Mozzarella ở đâu

Xem thêm: Cách Đăng Ký Thông Tin Thuê Bao Vinaphone Online, My Vinaphone

EU đã có dấu hi ệu kh ởi đ ộnglàm việc với các đối tác thương mại của mình nhằm xây dựng lại lòng tin và s ựhợp tác với các thành viên WTO sau thất bại tại vòng đàm phán thiên niên k ỷ t ạiHội nghị Bộ trưởng lần thứ 3 tổ chức tại Seatle (Hoa Kỳ)EU cũng đang tích cực cải thiện tầm hiểu biết chung trong WTO bằng nh ữngbiện pháp làm tăng tính minh bạch trong chính sách đối ngoại. EU đang tìm kiếmcơ hội thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa WTO và các t ổ ch ức liên chínhphủ khác nhằm làm nổi bật vai trò của mình trong nền kinh tế thế giới.MỘT SỐ CHỈ SỐ CƠ BẢN CỦA CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ LỚN TRÊNTHẾ GIỚI EU Hoa Kì Nhật BảnSố dân( triệu người)- 2005 459,7 296,5 127,7GDP ( tỉ USD) – 2004 12690,5 11667,5 4623,4Tỉ trọng XK trong GDP ( %) – 26,5 7,0 12,22004Tỉ trọng XK thế giới (%) – 37,7 9,0 6,252004

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.