Vì sao phải thực hiện cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện


Chiến tranh nhân dânlà cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện, lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt nhằm bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc vàbảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  100g bánh nhãn bao nhiêu calo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.