vergudos là gì – Nghĩa của từ vergudos

vergudos có nghĩa là

(verge /a) từ Mexico tiếng lóng Tây Ban Nha dịch sang “lớn bị phạt“, thông thường Được sử dụng trong một trang viên để biểu thị một ai đó hoặc một cái gì đó là tuyệt vời, badass, # 1, alpha

ví dụ

Hoa Kỳ là quốc gia nhiều vergudo hơn trong tất cả mọi thứ thế giới
Ăn mặc đó Bato Giovanni Guey?Là người bán Vergote nhất trong suốt Công ty ñía

vergudos có nghĩa là

ching ion;được nam;Là một rất tốt tại một thứ gì đó

ví dụ

mà Wey en rất vergudo

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng khối lượng m và lò xo có độ cứng k

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.