Vectơ trong không gian lớp 11 trang 91

Cho hình lăng trụ tứ giác \(ABCD.A’B’C’D’\). Mặt phẳng (P) cắt các cạnh bên \(AA’, BB’, CC’, DD’\) lần lượt tại \(I, K, L, M\). Xét các vectơ có các điểm đầu là các điểm \(I, K, L, M\) và có các điểm cuối là các đỉnh của hình lăng trụ. Hãy chỉ ra các vectơ:

a) Cùng phương với \(\overrightarrow {IA}\);

b) Cùng hướng với \(\overrightarrow {IA}\);

c) Ngược hướng với \(\overrightarrow {IA}\).

Gợi ý:

Hai vectơ cùng phương là hai vectơ có giá song song hoặc trùng nhau.

Vectơ trong không gian lớp 11 trang 91

a) Các vectơ cùng phương với \(\overrightarrow{IA}\)  là: 

\(\overrightarrow{IA’};\,\overrightarrow{KB};\,\overrightarrow{KB’};\,\overrightarrow{LC};\,\overrightarrow{LC’};\,\overrightarrow{MD};\,\overrightarrow{MD’} .\)

b) Các vectơ cùng hướng với \( \overrightarrow{IA}\) là:

\(\overrightarrow{KB};\,\overrightarrow{LC};\,\overrightarrow{MD} \)

c) Các vectơ ngược hướng với \(\overrightarrow{IA}\) là:

\(\overrightarrow{IA’};\,\overrightarrow{KB’};\,\overrightarrow{LC’};\,\overrightarrow{MD’} \)

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm:  Hướng dẫn css svg

Related Posts