Use a vehicle nghĩa là gì

Thông tin thuật ngữ vehicles tiếng Anh

Định nghĩa – Khái niệm

vehicles tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ vehicles trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ vehicles tiếng Anh nghĩa là gì.

vehicle /’vi:ikl/

Thuật ngữ liên quan tới vehicles

 • shooting-iron tiếng Anh là gì?
 • hoodie tiếng Anh là gì?
 • sea-ear tiếng Anh là gì?
 • oneirocritical tiếng Anh là gì?
 • thuggeries tiếng Anh là gì?
 • barflies tiếng Anh là gì?
 • data carrier tiếng Anh là gì?
 • assimilate tiếng Anh là gì?
 • ambon tiếng Anh là gì?
 • scotsman tiếng Anh là gì?
 • hammerman tiếng Anh là gì?
 • gyrates tiếng Anh là gì?
 • hematics tiếng Anh là gì?
 • antisquama tiếng Anh là gì?
 • lukewarmness tiếng Anh là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của vehicles trong tiếng Anh

vehicles có nghĩa là: vehicle /’vi:ikl/*  danh từ- xe, xe cộ=to travel by a vehicle+ đi du lịch bằng xe- (nghĩa bóng) vật truyền, phương tiện truyền bá=to use the press as a vehicle for one’s political opinions+ dùng báo chí làm phương tiện truyền bá chính kiến của mình- (dược học) tá dược lỏng*  ngoại động từ- chuyển chở bằng xe

Đây là cách dùng vehicles tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Xem thêm  Phong dịch Tiếng Anh là gì

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ vehicles tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.