unordinary là gì – Nghĩa của từ unordinary

unordinary có nghĩa là

Siêu tuyệt vời Webtoon series của Uruchan.

Ví dụ

Người 1: Yoooo Bạn đã đọc Chương mới nhất của không? !!
Người 2: Yeah omg thật tuyệt vời !!
Người 3: Đợi shhhh không spoil Tôi chưa đọc nó!

unordinary có nghĩa là

Vô cùng hài hước hoặc kỳ lạ; đối diện của bình thường; là những gì làm cho bạn khác biệt.

Ví dụ

Người 1: Yoooo Bạn đã đọc Chương mới nhất của không? !!

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Chè đậu đen bao nhiêu calo?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.