Trượt băng tiếng anh là gì

EngToViet.com | Bản dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt

Trượt băng tiếng anh là gì

Trình dịch trực tuyến Anh-Việt Viết Từ hoặc Câu (tối đa 1.000 ký tự):
Tiếng Anh sang Tiếng Việt Tiếng Việt sang Tiếng Anh Tiếng Anh sang Tiếng Anh

Tiếng Anh Tiếng Anh

trượt

– Cầu trượt dành cho trẻ em

Có thể liên quan đến:

Tiếng Anh Tiếng Anh

trượt

nâng ; các slide; máng trượt;

trượt

nâng ; các slide; máng trượt;

Mục lục từ tiếng Anh:
A. B. C . D. E. F. G. H. TÔI . J K. L. M. N . Ô. P . Q. R. S. T U. V. W X. Y. Z.

Mục lục từ tiếng Việt:
A. B. C . D. E. F. G. H. TÔI . J K. L. M. N . Ô. P . Q. R. S. T U. V. W X. Y. Z.

Đây là bản dịch Việt Anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Vui lòng đánh dấu cho chúng tôi:
tiếng riu ríu

Phiên dịch tiếng Việt. Từ điển và Phiên dịch từ Anh sang Việt. Từ điển và phiên dịch tiếng Anh sang tiếng Việt. Chính thức là VietDicts.com.
© 2015-2021. Đã đăng ký Bản quyền. Điều khoản & Quyền riêng tư – Nguồn

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm  Vai trò của khu công nghiệp Tân Tạo đối với sự phát triển nền kinh tế thành phố

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.