Trong word thực hiện lệnh table

Trong word thực hiện lệnh table

45 điểm

Trần Tiến

Trong Word, thực hiện lệnh Table → Delete → Columns trong bảng để:
A. Chèn các dòng
B. Chèn các cột
C. Xóa các dòng

D. Xóa các cột

Tổng hợp câu trả lời (1)

Đáp án : B
Giải thích :
Trong Word để xóa các cột ta thực hiện lệnh Table → Delete → Columns trong bảng hoặc chuột phải chọn Delete Columns.

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

 • Giao thức truyền tin siêu văn bản viết tắt là:
  A. HTML
  B. WWW
  C. HTTP
  D. TCP/IP
 • Nhược điểm của hệ điều hành UNIX là:
  A. Là hệ điều hành đơn nhiệm một người dùng
  B. Không có khả năng làm việc trong môi trường mạng
  C. Các phiên bản không có tính kế thừa và đồng bộ
  D. Có tính mở rất cao
 • Những hoạt động nào được gọi là xã hội hóa:
  A. Bán hàng qua mạng
  B. Học trực tuyến
  C. Xem truyền hình trực tuyến, nói chuyện điện thoại qua mạng
  D. Cả 3 đáp án trên
 • A. Thể hiện thao tác tính toán
  B. Thể hiện thao tác so sánh
  C. Quy định trình tự thực hiện các thao tác
  D. Thể hiện các thao tác nhập, xuất dữ liệu
 • “…(1) là một dãy hữu hạn các …(2) được sắp xếp theo một trình tự xác định sao cho khi thực hiện dãy các thao tác ấy, từ …(3) của bài toán, ta nhận được …(4) cần tìm”. Các cụm từ còn thiếu lần lượt là?
  A. Input – Output – thuật toán – thao tác
  B. Thuật toán – thao tác – Input – Output
  C. Thuật toán – thao tác – Output – Input
  D. Thao tác – Thuật toán– Input – Output
 • Nếu trên màn hình Word chưa có thanh công cụ Tables and borders thì dùng lệnh:
  A. Lệnh View/Toolbars, chọn Drawing
  B. Lệnh View/Toolbars, chọn Tables and borders
  C. Lệnh View/Toolbars, chọn WordArt
  D. Lệnh View/Toolbars, chọn dòng Reviewing
 • Các lệnh và dữ liệu của chương trình đang thực hiện được lưu trên thiết bị:
  A. ROM
  B. RAM
  C. Băng từ
  D. Đĩa từ
 • Máy tính trở thành công cụ lao động không thể thiếu được trong xã hội hiện đại vì:
  A. Máy tính cho ta khả năng lưu trữ và xử lí thông tin
  B. Máy tính giúp con người giải tất cả các bài toán khó
  C. Máy tính tính toán cực kỳ nhanh và chính xác
  D. Máy tính là công cụ soạn thảo văn bản và cho ta truy cập vào mạng Internet để tìm kiếm thông tin.
 • Nội dung cơ bản trên các trang chiếu có các dạng nào ?
  a. Văn bản b. Hình ảnh
  c. Âm thanh d. Cả 3 câu đều đúng
 • Lĩnh vực tin học nghiên cứu về vấn đề gì?
  A. Nghiên cứu cấu trúc, tính chất chung của thông tin, phương pháp thu thập, xử lí và truyền thông tin
  B. Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của thông tin
  C. Nghiên cứu tất cả những gì liên quan tới máy tính điện tử
  D. Nghiên cứu các phương pháp thu nhập, xử lí truyền thông thông tin
Xem thêm:  Làm sao để bảo vệ anh trai nữ chính

Tham khảo giải bài tập hay nhất

Loạt bài Lớp 10 hay nhất

xem thêm

19/06/2021 1,068

D. Xóa các cột

Đáp án chính xác

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Muốn huỷ bỏ một thao tác vừa thực hiện (chẳng hạn xoá nhầm một kí tự), thao tác nào là SAI

Xem đáp án » 19/06/2021 17,924

Để định dạng trang, ta cần thực hiện lệnh:

Xem đáp án » 19/06/2021 10,120

Để sao chép đoạn văn từ vị trí này tới vị trí khác trong một văn bản bằng cách kéo thả chuột, cần phải nhấn giữ phím nào trong khi kéo thả?

Xem đáp án » 19/06/2021 9,423

Để tìm cụm từ “Hà” trong đoạn văn bản và thay thế thành “Hồng”, ta thực hiện:

Xem đáp án » 19/06/2021 6,243

Lệnh Format-> Borders and Shading…dùng để:

Xem đáp án » 19/06/2021 6,176

Để định dạng trang, ta cần thực hiện lệnh

Xem đáp án » 19/06/2021 4,641

khi trình bày văn bản, không thực hiện việc nào dưới đây?

Xem đáp án » 19/06/2021 4,625

Để gạch dưới một từ hay cụm từ, sau khi chọn cụm từ đó, ta thực hiện:

Xem đáp án » 19/06/2021 4,062

Trong word, muốn cắt một khối văn bản ta dùng lệnh

Xem đáp án » 19/06/2021 3,704

Trong các bộ mã dưới đây, bộ mã nào không hỗ trợ Tiếng Việt?

Xem đáp án » 19/06/2021 3,593

Trong word, ta muốn chọn màu cho chữ ta dùng lệnh

Xem thêm:  Theế khương là ai

Xem đáp án » 19/06/2021 3,102

Trong các phông chữ cho hệ điều hành WINDOWS dưới đây, phông chữ nào không dùng mã VNI Windows?

Xem đáp án » 19/06/2021 2,212

Những phát biểu nào sau đây là đúng đối với việc dử dụng phím tắt?

Xem đáp án » 19/06/2021 2,103

Trong word,muốn định dạng kiểu danh sách ta dùng lệnh

Xem đáp án » 19/06/2021 1,985

Nhấn phím Ctrl và End đồng thời sẽ thực hiện được việc nào trong các việc được liệt kê sau đây?

Xem đáp án » 19/06/2021 1,626

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts