Trong mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm thuần thì cường độ dòng điện tức thời

Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm thuần, cường độ dòng điện tức thời luôn biến đổi

A. sớm pha \(\frac{\pi}{2}\) so với điện áp tức thời.

B. với pha ban đầu luôn bằng -\(\frac{\pi}{2}\)

C. với pha ban đầu luôn bằng 0.

D. trễ pha \(\frac{\pi}{2}\) so với điện áp tức thời.

Hướng dẫn

Chọn D

Chọn đáp án D

+ Trong mạch chỉ có cuộn cảm thuần, điện áp tức thời sớm pha π/2 so với dòng điện

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm thuần, cường độ dòng điện tức thời luôn biến đổi

A.

sớm pha π/2 so với điện áp tức thời.

B.

với pha ban đầu luôn bằng -π/2 .

C.

với pha ban đầu luôn bằng 0.

D.

trễ pha π/2 so với điện áp tức thời.

Với mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm thuần thì cường độ dòng điện trong mạch

Với mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm thuần thì cường độ dòng điện trong mạch

A. sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch một góc π/4 .

B. trễ pha hơn điện áp hai đầu mạch một góc π/4 .

C. trễ pha hơn điện áp hai đầu mạch một góc π/2 .

D. sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch một góc π/2 .

Xem thêm:  Which of the following diagram is not supported by UML considering Data-driven modeling

Tác dụng của cuộn cảm đối với dòng điện xoay chiều là:

Chọn câu đúng trong các phát biểu sau đây ?

Với mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện thì dòng điện trong mạch

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts