Trong các cách vẽ ảnh S của điểm sáng S tạo bởi gương phẳng ở các hình sau cách vẽ không đúng là

Cho một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng, cách gương 5cm.Hãy vẽ ảnh của S tạo bởi gương theo hai cách a. Áp dụng tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳngb. Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng

Xem lời giải

Trắc nghiệmVật Lí 7 Bài 5 (có đáp án): Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Trang trước
Trang sau

  • Lý thuyết Vật Lí 7 Bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng (hay, chi tiết)

Bài 1: Chọn phát biểu đúng?

A. Ảnh của một vật qua gương phẳng luôn luôn nhỏ hơn vật.

B. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có thể lớn hơn vật tùy thuộc vào vị trí đặt vật trước gương.

C. Nếu đặt màn ở một vị trí thích hợp, vật ở trước gương, ta có thể hứng được ảnh của vật tạo bởi gương phẳng.

D. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng luôn có kích thước bằng vật.

Quảng cáo

Hiển thị đáp án

– Ảnh tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn ⇒ Đáp án C sai.

Xem thêm  Cách nhận qua từ nước ngoài gửi về qua FedEx

– Ảnh tạo bởi gương phẳng lớn bằng vật ⇒ Đáp án A, B sai. Đáp án D đúng.

Bài 2: Một người cao 1,6m đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách gương 1,5m. Hỏi người đó cách gương bao nhiêu?

A. 3m B. 3,2m C. 1,5m D. 1,6m

Hiển thị đáp án

Ảnh và vật đối xứng nhau qua gương phẳng nên khoảng cách từ vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh đến gương. Vì vậy một người đứng trước gương phẳng cho ảnh cách gương 1,5m thì người đó cũng cách gương 1,5m

Vậy đáp án đúng là C.

Bài 3: Khi nào ta có thể nhìn thấy ảnh S’ của một điểm sáng S đặt trước gương phẳng?

A. Khi ảnh S’ ở phía trước mắt ta.

B. Khi S’ là nguồn sáng

C. Khi giữa mắt và ảnh S’ không có vật chắn sáng.

D. Khi mắt nhận được tia phản xạ của các tia tới xuất phát từ điểm sáng S.

Hiển thị đáp án

– Để nhìn được vật thì tia sáng từ vật phát ra phải đi đến mắt người.

– Để nhìn được ảnh của vật qua gương, mắt phải nhận được tia phản xạ của các tia tới xuất phát từ điểm sáng S.

⇒ Đáp án đúng là D.

Quảng cáo

Bài 4: Vì sao ta đặt màn hứng ảnh tại vị trí ảnh ảo S’ của điểm sáng S do gương phẳng tạo ra mà không hứng được ảnh trên màn?

A. Vì ảnh ảo là nguồn sáng.

B. Vì chùm tia phản xạ là chùm phân kì không hội tụ trên màn.

C. Vì ảnh ảo là vật sáng.

Xem thêm  Khó khăn về tự nhiên trong phát triển cây công nghiệp của Đông Nam Bộ là

D. Vì khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương.

Hiển thị đáp án

Ảnh ảo S’ của điểm sáng S do gương phẳng tạo ra là giao điểm của đường kéo dài của các tia sáng phản xạ trên gương. Vì thế khi ta đặt màn hứng ảnh tại vị trí ảnh ảo S’ của điểm sáng S thì sẽ không hứng được ảnh trên màn ⇒ Đáp án đúng là B.

Bài 5: Cho điểm sáng S trước gương phẳng cách ảnh S’ của nó qua gương một khoảng 54cm. Ảnh S’ của S tạo bởi gương phẳng nằm cách gương một khoảng:

A. 54cm B. 45cm C. 27cm D. 37cm

Hiển thị đáp án

– S và S’ đối xứng nhau qua gương phẳng nên khoảng cách từ S đến gương bằng khoảng cách từ S’ đến gương hay SH = S’H (1)

– Theo đề bài S’ cách S một khoảng là 54cm

Mà SS’ = 54 cm = SH + S’H (2)

Từ (1) (2) ⇒ SS’ = S’H + S’H = 2.S’H = 54 cm

⇒ S’H = 54/2 = 27cm

Vậy ảnh S’ của S nằm cách gương một khoảng là 27 cm

Quảng cáo

Bài 6: Một vật sáng AB đặt trước một gương phẳng (hình vẽ).

a) Hãy vẽ ảnh của vật AB tạo bởi gương phẳng.

b) Đặt mắt tại điểm M nhìn vào gương, hãy vẽ tia sáng xuất phát từ A đến gương cho tia phản xạ lọt vào mắt.

Hiển thị đáp án

a) Qua gương vẽ A’ đối xứng với A, B’ đối xứng với B.

Nối A’ và B’ ta xác định được ảnh A’B’ của vật AB.

b) Nối A’ với M, A’M cắt gương tại điểm tới I.

Từ A vẽ tia tới AI và tia phản xạ MI.

Bài 7: Chiếu một tia sáng SI tới một gương phẳng. Nếu quay tia này xung quanh điểm S một góc α thì tia phản xạ quay một góc bằng bao nhiêu?

Xem thêm  Cách làm bắp rang bơ bằng lò nướng
Hiển thị đáp án

– Tia SI quay xung quanh điểm S một góc α. Nghĩa là

– Do S’ đối xứng với S qua gương nên:

SH = S’H

SS’ vuông góc với gương

– Xét ΔSHI1 và ΔS’HI1 có:

– Xét ΔSHI2 và ΔS’HI2 có:

– Xét ΔSI1I2 và ΔS’I1I2 có:

Vậy tia phản xạ cũng quay một góc α

Bài giảng: Bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng – Cô Phạm Thị Hằng (Giáo viên Tôi)

Xem thêm các bài Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 7 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Trang trước
Trang sau

Trên hình vẽ, S là điểm sáng, S’ là ảnh. Vẽ hai tia tới từ S đến hai mép gương phẳng, vẽ tiếp hai tia phản xạ tại đó. Muốn quan sát thấy ảnh ảo S’ trong gương thì mắt phải đặt ở những điểm nào? (Vùng quan sát ảnh S’)

Câu 63870 Vận dụng

Trên hình vẽ, S là điểm sáng, S’ là ảnh. Vẽ hai tia tới từ S đến hai mép gương phẳng, vẽ tiếp hai tia phản xạ tại đó. Muốn quan sát thấy ảnh ảo S’ trong gương thì mắt phải đặt ở những điểm nào? (Vùng quan sát ảnh S’)

Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng — Xem chi tiết

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.