Tri kỷ của tôi tiếng Anh là gì

Bạn tri kỷ trong tiếng Anh là gì?

Có thể ghép từ mate với các từ khác để làm rõ hơn về mối liên hệ của những người bạn đó như là schoolmate, classmate, roommate có nghĩa là bạn cùng trường, bạn cùng lớp, bạn cùng phòng, playmate là bạn cùng chơi, soulmate – bạn tâm giao/tri kỷ… » Xem thêm Linh: Anh John ơi, sau khi đọc bài Bạn hay thù – Friend or foe, một vài người bạn của Linh có hỏi Linh rằng còn rất nhiều thứ rất hay ho liên quan đến friend nữa, ví dụ như là các từ khác nữa cùng có nghĩa là bạn… » Thu gọn Chủ đề:

Tóm tắt nội dung tài liệu

  1. Bạn tri kỷ trong tiếng Anh là gì? Có thể ghép từ mate với các từ khác để làm rõ hơn về mối liên hệ của những người bạn đó như là schoolmate, classmate, roommate có nghĩa là bạn cùng trường, bạn cùng lớp, bạn cùng phòng, playmate là bạn cùng chơi, soulmate – bạn tâm giao/tri kỷ… Linh: Anh John ơi, sau khi đọc bài Bạn hay thù – Friend or foe, một vài người bạn của Linh có hỏi Linh rằng còn rất nhiều thứ rất hay ho liên quan đến friend nữa, ví dụ như là các từ khác nữa cùng có nghĩa là bạn chẳng hạn. Hay hôm nay chúng ta thử ngồi ôn lại một lượt để lần tới gặp nhau, Linh sẽ khoe với các bạn ấy luôn? John: Được thôi, vì tránh cho Linh khỏi bị friendless (tính từ – không có bạn), anh sẽ dời lịch dành cho việc ngồi không ngẫm sự đời của anh sang buổi chiều, sau việc đi ra rồi lại đi vào vậy! Có rất nhiều từ/từ lóng cũng có nghĩa là bạn hoặc gần gần với bạn như: mate, pal, buddy, colleague, comrade, partner Linh: Linh biết rồi, mate cũng có nghĩa là bạn và nó có thể ghép với các từ khác để làm rõ hơn về mối liên hệ của những người bạn đó như là Schoolmate, classmate, roommate có
  2. nghĩa là bạn cùng trường, bạn cùng lớp, bạn cùng phòng, playmate là bạn cùng chơi, soulmate – bạn tâm giao/tri kỷ, đúng không anh? John: Đúng rồi, nhưng đừng nhầm với checkmate (danh từ/động từ – chiếu tướng) đấy nhé! Mate cũng còn thường được dùng khi nói về bạn tình trong thế giới động vật. Linh: Colleague là bạn đồng nghiệp, comrade  (/’k mrid/) là đồng chí thì Linh biết rồi, còn partner có phải là đối tác, cộng sự hay một người làm cùng với mình việc gì đó, gần giống như associate (/ə so       i e t/) đúng không anh? John: Ừ, nhưng partner còn dùng cho vợ, chồng, người yêu hoặc là bạn nhảy hay người cùng chơi trong những môn thể nữa nhưng associate thì không. Linh: Còn buddy cũng là bạn nhưng thân thiết, thân mật hơn một chút? John: Cũng tương tự như pal nữa. Pen pal (pen friend) – bạn qua thư, thường dùng với thư tay, nhưng cũng có thể chấp nhận với thư điện tử. Ally (/ə´lai/) là bạn đồng minh. Companion (/kəm´pænjən/) – bạn, bầu bạn, người cùng làm một việc gì đó, bạn đường
Xem thêm:  Chuyển khoản liên ngân hàng 24 7 là gì

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts