Traffic lights là gì

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh

traffic light

Hình ảnh cho thuật ngữ traffic light

Đèn tín hiệu giao thông.                                    
                                   Xem thêm nghĩa của từ này Thuật ngữ liên quan tới Traffic light

 • 適用 tiếng nhật là gì?
 • 報告 tiếng nhật là gì?
 • 構成 tiếng nhật là gì?
 • 音 tiếng nhật là gì?
 • 近傍 tiếng nhật là gì?
 • 作る、造る tiếng nhật là gì?
 • 一覧 tiếng nhật là gì?
 • 評価 tiếng nhật là gì?
 • 隠す tiếng nhật là gì?

Chủ đề Chủ đề Kỹ thuật ô tô

Định nghĩa – Khái niệm

Traffic light là gì?

Traffic light có nghĩa là Đèn tín hiệu giao thông

 • Traffic light có nghĩa là Đèn tín hiệu giao thông.
 • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đèn tín hiệu giao thông Tiếng Anh là gì?

Đèn tín hiệu giao thông Tiếng Anh có nghĩa là Traffic light.

Ý nghĩa – Giải thích

Traffic light

Đây là cách dùng Traffic light. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Xem thêm  Tuyển vệ sĩ cho ca sĩ là ai?

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Traffic light là gì? (hay giải thích Đèn tín hiệu giao thông. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Traffic light là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Traffic light / Đèn tín hiệu giao thông.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.