Top 1 dấu vuông cửa hàng Huyện Phù Mỹ Bình Định 2022

Bài viết đánh giá Top 1 dấu vuông cửa hàng Huyện Phù Mỹ Bình Định 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả

Công ty Khắc Dấu Vĩnh Ái


10 đánh giá

Địa chỉ: 258 Lê Hồng Phong,Trần Hưng Đạo,Thành phố Qui Nhơn,Bình Định, Việt Nam

Liên lạc: 0914004949

Website: http://www.khacdauvinhai.com/

In sai yêu cầu. Đưa mẫu cũng k làm theo mẫu. Kích thước thì 3cm làm to hơn 3cm. Lấy dấu thì hẹn lên hẹn xuống. 1 lần không có lần 2

Thái độ hơi thờ ơ khách hàng

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm:  Top 6 dép đi trong nhà bông hình đôi giày tốt nhất 2022

Related Posts