Tổng hai số là 765, nếu giảm số lớn đi 4 lần ta được số bé tìm hiệu hai số

Theo đề bài giảm số lớn đi 4 lần thì ta được số bé nên tỉ số của số bé và số lớn là 

Ta có sơ đồ

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

            4+1=5 (phần)

Số lớn là:

            765:5×4=612

Số bé là:

            765−612=153

Hiệu hai số đó là:

            612−153=459

                        Đáp số: 459.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 459

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Vai trò của du lịch MICE trong phát triển du lịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.