Tổng hai số bằng 51. tìm hai số đó biết rằng 2/5 số thứ nhất bằng 1/6 số thứ hai

07/09/2021 626

B. 36 và 15

Đáp án chính xác

Hướng dẫn
Bước 1: Lập hệ phương trình
– Gọi hai số cần tìm là x và y
– Từ giả thiết bài toán, ta thiết lập được
hai phương trình
Bước 2: Giải hệ phương trình bằng
phương pháp thế
Bước 3: Kết luận bài toán

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng tổng các chữ số của nó bằng 6 và nếu đổi chỗ hai chữ số của nó thì được một số nhỏ hơn số ban đầu 18 đơn vị.
Gọi chữ số hàng chục là a và chữ số hàng đơn vị là b thì a,b thỏa mãn hệ phương trình.

Xem đáp án » 07/09/2021 973

Tìm hai số tự nhiên, biết tổng của chúng bằng 72 và nếu lấy số lớn chia số nhỏ thì được thương là 4 và số dư là 2.

Nếu gọi số nhỏ là x, số lớn là y (điều kiện  và x < y) thì hệ phương trình ta lập được là:

Xem đáp án » 07/09/2021 788

Tìm hai số tự nhiên, biết tổng của chúng bằng 72 và nếu lấy số lớn chia số nhỏ thì được thương là 4 và số dư là 2.

Nếu gọi số nhỏ là x, số lớn là y (điều kiện  và x < y) thì x = … và y = …

Xem thêm:  Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực tỉnh Thanh Hóa

Xem đáp án » 07/09/2021 655

Sắp xếp các câu theo đúng thứ tự các bước khi giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

  1. Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm của hệ phương trình , nghiệm nào thích hợp với bài toán và kết luận
  2. Giải hệ hai phương trình vừa lập
  3. Chọn hai ẩn và đặt điều kiện thích hợp cho chúng
  4. Lập hai phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng
  5. Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo các ẩn và các đại lượng đã biết.

Xem đáp án » 07/09/2021 538

Hai xe máy cùng đi quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng. Xe thứ nhất đi hết 3 giờ 20 phút, xe thứ hai đi hết 3 giờ 40 phút. Biết vận tốc xe máy thứ nhất nhanh hơn vận tốc xe máy thứ hai là 3km/h.

Gọi vận tốc xe máy thứ nhất là x(km/h) và vận tốc xe máy thứ hai là y(km/h).

Phương trình biểu thị giả thiết về quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng của hai xe máy là:

Xem đáp án » 09/09/2021 338

Có 50 con gà và chó. Biết tổng số chân gà và chó là 140 chân. An nói: ”Số gà nhiều hơn số chó” đúng hay sai?

Xem đáp án » 09/09/2021 280

Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng tổng các chữ số của nó bằng 10 và nếu viết hai chữ số ấy theo thứ tự ngược lại thì được một số lớn hơn số ban đầu 36 đơn vị. (Sắp xếp các câu để được Lời giải đúng)

Tổng hai số bằng 51. tìm hai số đó biết rằng 2/5 số thứ nhất bằng 1/6 số thứ hai

Xem đáp án » 07/09/2021 241

Xem thêm:  Tại sao Messenger không gửi được file

Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng tổng các chữ số của nó bằng 6 và nếu đổi chỗ hai chữ số của nó thì được một số nhỏ hơn số ban đầu 18 đơn vị.
Số tự nhiên cần tìm là:…

Xem đáp án » 07/09/2021 208

Tổng của hai số bằng 59. Hai lần số này bé hơn ba lần số kia là 7. Tích của hai số là:

Xem đáp án » 07/09/2021 202

Biết rằng 15 quả táo và 8 quả thanh long nặng 7,1 kg; 5 quả táo nặng hơn 3 quả thanh long 100g. Hỏi mỗi quả táo, quả thanh long nặng bao nhiêu gam?

(Sắp xếp các câu để được Lời giải đúng)

Tổng hai số bằng 51. tìm hai số đó biết rằng 2/5 số thứ nhất bằng 1/6 số thứ hai

Xem đáp án » 09/09/2021 187

Điền số thích hợp vào chỗ trống

Tổng của hai số bằng 34. Hiệu của hai số bằng 16. Tìm hai số đó.

Đáp số: Hai số cần tìm là: … và …

Xem đáp án » 07/09/2021 168

Hai xe máy cùng đi quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng. Xe thứ nhất đi hết 3 giờ 20 phút, xe thứ hai đi hết 3 giờ 40 phút. Biết vận tốc xe máy thứ nhất nhanh hơn vận tốc xe máy thứ hai là 3km/h.

Vận tốc của xe máy thứ nhất và thứ hai lần lượt là … (km/h); … (km/h)

Xem đáp án » 09/09/2021 143

Hai xe máy cùng đi quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng. Xe thứ nhất đi hết 3 giờ 20 phút, xe thứ hai đi hết 3 giờ 40 phút. Biết vận tốc xe máy thứ nhất nhanh hơn vận tốc xe máy thứ hai là 3km/h.

Xem thêm:  Có bao nhiêu calo trong nước lọc?

Gọi vận tốc xe máy thứ nhất là x(km/h) và vận tốc xe máy thứ hai là y (km/h).

Phương trình biểu thị vận tốc xe máy thứ nhất nhanh hơn vận tốc xe máy thứ hai là 3 km/h là:

Xem đáp án » 09/09/2021 125

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể thì sau 4 giờ 48 phút bể đầy. Nếu vòi I chảy trong 4 giờ, vòi II chảy trong 3 giờ thì cả hai vòi chảy được 34 bể. Tính thời gian để mỗi vòi chảy một mình đầy bể.

Gọi x là số giờ vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể; y là số giờ vòi thứ hai chảy một mình đầy bể. Khi đó hệ phương trình lập được là

Xem đáp án » 09/09/2021 119

Bạn Nam có 1 triệu đồng gồm 2 tờ 500000 đồng. Nam muốn đổi lấy 30 tờ loại 50000 đồng và 20000 đồng. Hỏi Nam có thể đạt được ý muốn hay không?

Xem đáp án » 09/09/2021 116

Đáp án:

 Số thứ nhất 15, số thứ hai 36

Giải thích các bước giải:

 Vì 2/5 số thứ nhất = 1/6 số thứ hai nên:

⇒Số thứ nhất bằng 5 phần bằng nhau và số thứ hai = 12 phần như thế.

Ta có sơ đồ:

Số thứ nhất l—l—l—l—l—l                                               (tổng : 51)

Số thứ hai   l—l—l—l—l—l—l—l—l—l—l—l—l

Vậy số thứ nhất là

51:(5+12)x5 =15

Số thứ hai là

51-15=36

Nhớ cho mik 1 cảm ơn,5* và câu trả lời hay nhất nha!

Chúc bạn học tốt !

Câu hỏi : Tổng hai số bằng 51 . Tìm hai số đó biết 2/5 của số thứ nhất bằng 1/6 của số thứ 2.

GIÚP IK MIK K CHO

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts