Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

tone  /ˈtoʊn/

 1. Tiếng; (nhạc) âm. the sweet tone of the violin   tiếng viôlông êm dịuheart tones   tiếng đập của tim (khi bác sĩ nghe)
 2. Giọng. to speak in an angry tone   nói giọng giận dữ
 3. Sức khoẻ; trương lực. to recover tone   hồi phục sức khoẻto lose tone   suy nhược
 4. (Hội họa) Sắc.
 5. (Nghĩa bóng) Vẻ, phong thái. a tone of elegance   vẻ tao nhã

Ngoại động từSửa đổi

tone ngoại động từ /ˈtoʊn/

 1. Làm cho có giọng riêng.
 2. Làm cho có sắc điệu.
 3. (Âm nhạc) So dây (đàn).

Chia động từSửa đổitone

Dạng không chỉ ngôi
Động từ nguyên mẫu to tone
Phân từ hiện tại toning
Phân từ quá khứ toned
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại tone tone hoặc tonest¹ tones hoặc toneth¹ tone tone tone
Quá khứ toned toned hoặc tonedst¹ toned toned toned toned
Tương lai will/shall²tone will/shalltone hoặc wilt/shalt¹tone will/shalltone will/shalltone will/shalltone will/shalltone
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại tone tone hoặc tonest¹ tone tone tone tone
Quá khứ toned toned toned toned toned toned
Tương lai weretotone hoặc shouldtone weretotone hoặc shouldtone weretotone hoặc shouldtone weretotone hoặc shouldtone weretotone hoặc shouldtone weretotone hoặc shouldtone
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại tone lets tone tone
 1. Cách chia động từ cổ.
 2. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.
Xem thêm  Cứu cánh Niết bàn là gì

Nội động từSửa đổi

tone nội động từ /ˈtoʊn/

 1. Hoà hợp, ăn nhịp. the curtains tone with the carpet   những bức màn hoà hợp với tấm thảm

Thành ngữSửa đổi

 1. Bớt gay gắt; làm cho dịu, làm cho đỡ gay gắt. the apology toned down his anger   lời xin lỗi làm cho cơn giận của anh ta dịu đi
 2. Làm cho (màu sắc) dịu đi.
 1. Khoẻ lên, mạnh lên; làm cho mạnh lên, làm cho khoẻ ra. exercise tones up the muscles   sự tập luyện làm cho bắp thịt khoẻ ra
 2. Làm cho (màu) tươi lên; làm cho (tính chất) đậm nét hơn.

Chia động từSửa đổitone

Dạng không chỉ ngôi
Động từ nguyên mẫu to tone
Phân từ hiện tại toning
Phân từ quá khứ toned
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại tone tone hoặc tonest¹ tones hoặc toneth¹ tone tone tone
Quá khứ toned toned hoặc tonedst¹ toned toned toned toned
Tương lai will/shall²tone will/shalltone hoặc wilt/shalt¹tone will/shalltone will/shalltone will/shalltone will/shalltone
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại tone tone hoặc tonest¹ tone tone tone tone
Quá khứ toned toned toned toned toned toned
Tương lai weretotone hoặc shouldtone weretotone hoặc shouldtone weretotone hoặc shouldtone weretotone hoặc shouldtone weretotone hoặc shouldtone weretotone hoặc shouldtone
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại tone lets tone tone
 1. Cách chia động từ cổ.
 2. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.
Xem thêm  Muối axit là gì lớp 9

Tham khảoSửa đổi

 • Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển tiếng Việt miễn phí (chi tiết)

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.