Toán lớp 3 nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) trang 118

Câu 2: Trang 118 – sgk toán lớp 3

Người ta lắp lốp xe vào ô tô, mỗi ô tô cần phải lắp 4 lốp xe. Hỏi có 1250 lốp xe thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu ô t ô, như thế còn thừa mấy lốp xe?

Tóm tắt bài toán:

  • 4 lốp: 1 ô tô
  • 1250 lốp: ? ô tô

Bài giải:

Với 1250 lốp xe thì có thể lắp được số chiếc ô tô là:

          1250 : 4 = 312 (ô tô) dư 2 lốp

          Đáp số: 312 ô tô dư 2 lốp

Từ khóa tìm kiếm Google: câu 2 trang 118 toán lớp 3, giải câu 2 trang 118 toán lớp 3, gợi ý câu 2 trang 118 toán lớp 3, hướng dẫn câu 2 trang 118 toán lớp 3, chia số có bốn chữ số toán lớp 3

Giới thiệu về cuốn sách này


Page 2

Giới thiệu về cuốn sách này

Giải bài 1, 2, 3 trang 118 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Quảng cáo

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chia sẻ

Bình luận

Bài tiếp theo

Quảng cáo

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 – Xem ngay Báo lỗi – Góp ý

Bài 1 (trang 118 SGK Toán 3): Tính:

Trả lời

Bài 2 (trang 118 SGK Toán 3): Người ta lắp lốp xe vào ô tô, mỗi ô tô cần phải lắp 4 lốp xe. Hỏi có 1250 lốp xe thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu ô t ô, như thế còn thừa mấy lốp xe?

Trả lời

Thực hiện phép chia: 1250 : 4 = 312 (dư 2

Vậy 1250 lốp xe lắp được nhiều nhất vào 312 xe và còn thừa 2 lốp xe

Đáp số: 312 lốp xe thừa 2 lốp xe

Bài 3 (trang 118 SGK Toán 3):

Trả lời

Hướng dẫn : có thể xếp như sau :

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 3: tại đây

  • Sách giáo khoa toán lớp 3
  • Sách Giáo Viên Toán Lớp 3
  • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3
  • Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 1
  • Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2

Sách giải toán 3 Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) trang 118 giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 3 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Bài 1 (trang 118 SGK Toán 3): Tính:

Lời giải:

Bài 2 (trang 118 SGK Toán 3): Người ta lắp lốp xe vào ô tô, mỗi ô tô cần phải lắp 4 lốp xe. Hỏi có 1250 lốp xe thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu ô t ô, như thế còn thừa mấy lốp xe?

Lời giải:

Thực hiện phép chia: 1250 : 4 = 312 (dư 2 )

Vậy 1250 lốp xe lắp được nhiều nhất vào 312 xe và còn thừa 2 lốp xe

Đáp số: 312 lốp xe thừa 2 lốp xe

Bài 3 (trang 118 SGK Toán 3):

Lời giải:

Hướng dẫn : có thể xếp như sau :

  • Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại VietJack!

Với giải bài tập Toán lớp 3 Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) trang 118 hay, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 3 biết cách làm bài tập Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) Toán lớp 3. Bên cạnh đó là lời giải vở bài tập Toán lớp 3 và bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 3 có lời giải chi tiết.

Quảng cáo

Bài 1 (trang 118 SGK Toán 3): Tính:

Lời giải:

Quảng cáo

Bài 2 (trang 118 SGK Toán 3): Người ta lắp bánh xe vào ô tô, mỗi ô tô cần phải lắp 4 bánh xe. Hỏi có 1250 bánh xe thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu ô tô như thế và còn thừa mấy bánh xe?

Quảng cáo

Lời giải:

Ta có: 1250 : 4 = 312 (dư 2)

Vậy 1250 bánh xe lắp được nhiều nhất vào 312 ô tô và còn thừa 2 bánh xe.

Đáp số: 312 ô tô thừa 2 bánh xe

Bài 3 (trang 118 SGK Toán 3):

Lời giải:

Hướng dẫn : có thể xếp như sau :

Quảng cáo


Bài giảng: Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) – Cô Nguyễn Thị Điềm (Giáo viên VietJack)

Lý thuyết Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Lý thuyết:  

Muốn chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số ta làm như sau: 

Bước 1: Thực hiện đặt tính. 

Bước 2: Lần lượt chia chữ số hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị của số bị chia cho số chia.

Ví dụ: Kết quả của phép chia 3605 : 5 bằng bao nhiêu? 

Lời giải:

36 chia 5 được 7, viết 7.

7 nhân 5 bằng 35; 36 trừ 35 bằng 1.

Hạ 1, được 10; 10 chia 5 được 2, viết 2. 

2 nhân 5 bằng 10; 10 trừ 10 bằng 0.

Hạ 5; 5 chia 5 được 1, viết 1.

1 nhân 5 bằng 5; 5 trừ 5 bằng 0.

Vậy 3605 : 5 = 721

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Kiểm tra một phép tính là đúng hay sai

Phương pháp: 

Bước 1: Thực hiện đặt tính.

Bước 2: So sánh với cách làm phép tính và kết quả đã cho để xem phép tính đã cho là đúng hay sai.

Ví dụ: Hai bạn Mai và Loan cùng thực hiện phép chia 3612 : 3 như sau: 

Theo em, bạn nào làm đúng?  

Lời giải: 

3 chia 3 được 1, viết 1. 

1 nhân 3 bằng 3; 3 trừ 3 bằng 0.

Hạ 6; 6 chia 3 được 2, viết 2.

2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bẳng 6.

Hạ 1; 1 chia 3 bằng 0, viết 0.

0 nhân 3 bằng 0; 1 trừ 0 bằng 1.

Hạ 2, được 12; 12 chia 3 được 4, viết 4. 

4 nhân 3 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0.

Vậy 3612 : 3 = 1204.

Vậy bạn Loan làm đúng.

Dạng 2: Tính nhẩm, đặt tính rồi tính

Phương pháp: 

Muốn chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số ta làm như sau: 

Bước 1: Thực hiện đặt tính. 

Bước 2: Lần lượt chia chữ số hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị của số bị chia cho số chia.

Ví dụ 1: Số dư của phép chia 7825 : 6 bằng bao nhiêu?

Lời giải: 

7 chia 6 được 1, viết 1.

1 nhân 6 bằng 6; 7 trừ 6 bằng 1.

Hạ 8, được 18; 18 chia 6 được 3, viết 3.

3 nhân 6 bằng 18; 18 trừ 18 bằng 0.

Hạ 2, 2 chia 6 được 0, viết 0.

0 nhân 6 bằng 0, 2 trừ 0 bằng 2.

Hạ 5 được 25; 25 chia 6 được 4, viết 4.

4 nhân 6 bằng 24, 25 trừ 24 bằng 1.

Vậy 7825 : 6 = 1304 (dư 1).

Vậy số dư của phép chia 7825 : 6 bằng 1.

Ví dụ 2: Tính nhẩm: 9000 : 3 =? 

Lời giải: 

Nhẩm: 9 nghìn : 3 = 3 nghìn.

Vậy 9000 : 3 = 3000.

Dạng 3: Toán có lời văn.

Phương pháp: 

Bước 1: Đọc và tìm hiểu đề bài.

Bước 2: Tìm cách giải.

Bước 3: Trình bày bài giải và kiểm tra kết quả vừa tìm được.

Ví dụ 1: Người ta chia đều 3540kg gạo vào 4 kho. Hỏi mỗi kho nhận được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

Lời giải: 

Mỗi kho nhận được số ki-lô-gam gạo là:

3540 : 4 = 885 (kg)

Đáp số: 885kg

Ví dụ 2: Người ta lắp bóng đèn vào các phòng học, mỗi phòng cần 6 bóng đèn. Hỏi có 1558 bóng đèn thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu phòng và còn thừa mấy bóng đèn? 

Lời giải:

Ta có: 

1558 : 6 = 259 (dư 4)

Vậy khi lắp bóng đèn vào các phòng học, mỗi phòng 6 bóng thì lắp được nhiều nhất 259 phòng và còn thừa 4 bóng.

Tham khảo các bài giải bài tập Toán 3 Chương 3 : Các số đến 10 000 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Đặc điểm non trong bệnh tắc ruột

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.