hắc tinh tinh trong Tiếng Anh là gì?

hắc tinh tinh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ hắc tinh tinh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

hắc tinh tinh

chimpanzee

Từ điển Việt Anh – VNE.

hắc tinh tinh

chimpanzee

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Cách làm tiểu luận tư duy phản biện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.