Tính chất nào sau đây không phải của oxit nhôm

Oxit nhôm không có tính chất hoặc ứng dụng nào sau đây?

Oxit nhôm không có tính chất hoặc ứng dụng nào sau đây?

A. Dùng để điều chế nhôm.

B. Là oxit lưỡng tính.

C. Dễ tan trong nước.

D. Có nhiệt độ nóng chảy cao.

Oxit nhôm không có tính chất hoặc ứng dụng nào sau đây?

A.

B.

Có nhiệt độ nóng chảy cao

C.

D.

19/06/2021 1,926

A. Là kim loại màu trắng bạc, mềm, dễ kéo sợi và dát mỏng

B. Nhôm dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, tốt hơn các kim loại Fe và Cu

Đáp án chính xác

B sai vì nhôm dẫn điện kém hơn đồng.Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho các phát biểu sau

a, Nhôm tan được trong dung dịch NaOH

b, Nhôm bị thụ động hóa với HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội.

c,  Nhôm là kim loại lưỡng tính.

d, Nhôm tác dụng với các axit ở tất cả mọi điều kiện.  

Số phát biểu sai là

Xem đáp án » 19/06/2021 2,588

Vì sao những vật bằng nhôm hàng ngày tiếp xúc với nước dù ở nhiệt độ nào cũng không xảy ra phản ứng 

Xem thêm:  Người yêu ơi xin em đừng đi xin em hãy một lần

Xem đáp án » 19/06/2021 1,767

Cho biết số thứ tự của Al trong bảng tuần hoàn là 13. Phát biểu nào sau đây đúng ?

Xem đáp án » 19/06/2021 1,455

Phản ứng nhiệt nhôm (đun nóng oxit kim loại với Al ở nhiệt độ cao) dùng điều chế những kim loại nào

Xem đáp án » 19/06/2021 1,388

Nhôm thể hiện tính chất nào sau đây?

1) Là kim loại màu trắng bạc, mềm, dễ kéo sợi và dát mỏng.

2) Nhôm dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, tốt hơn các kim loại Fe và Cu.

3) Nhôm là kim loại nhẹ.

4) Nhôm là nguyên tố s

Xem đáp án » 19/06/2021 1,015

Trong phản ứng của nhôm với dung dịch NaOH, H2O đóng vai trò gì

Xem đáp án » 19/06/2021 602

Tính chất nào sau đây của nhôm là đúng 

Xem đáp án » 19/06/2021 457

Cho Al tác dụng với S, C ở nhiệt độ cao, lấy sản phẩm phản ứng trên cho tác dụng với H2O thì sản phẩm cuối cùng thu được là 

Xem đáp án » 19/06/2021 274

Ở trạng thái cơ bản, số electron hóa trị của Al (Z = 13) là:

Xem đáp án » 19/06/2021 266

Nhôm ở vị trí nào trong bảng tuần hoàn

Xem đáp án » 19/06/2021 230

Cho các phát biểu sau:

a, Al tan được trong dung dịch HCl và dung dịch NaOH.

b, Al khử được Cu2+ trong dung dịch.

c, Al3+ bị khử bởi Na trong dung dịch AlCl3.

Xem thêm:  Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới văn bản

d, Al2O3 là hợp chất kém bền với nhiệt.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 19/06/2021 229

Al không tác dụng được với oxit kim loại

Xem đáp án » 19/06/2021 185

Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử Al (Z = 13) có số electron lớp ngoài cùng là

Xem đáp án » 19/06/2021 182

Phản ứng hoá học nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm 

Xem đáp án » 19/06/2021 170

Cho bột Al vào dung dịch KOH dư, ta thấy hiện tượng

Xem đáp án » 19/06/2021 157

Tính chất nào sau đây của nhôm là đúng ?

Phản ứng hoá học nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm ?

Điều nào sau đây không đúng ?

Trong phản ứng của nhôm với dung dịch NaOH, chất oxi hóa nhôm là:

Cho bột Al vào dung dịch KOH dư, ta thấy hiện tượng?

Phát biểu nào sau đây sai :

Để sản xuất nhôm từ quặng boxit người ta sử dụng phương pháp:

Quặng boxit có công thức là

Kim loại Al không phản ứng được với dung dịch

Quặng nào sau đây có thành phần chính là Al2O3 ?

Kim loại Al tác dụng với dung dịch chất nào sau đây sinh ra AlCl3?

Kim loại Al tan hết trong lượng dư dung dịch nào sau đây sinh ra khí H2?

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts