Tìm một số có 2 chữ số biết rằng khi viết thêm số 21 vào bên trái

Đáp án:

Gọi số cần tìm là `\overline{xy},` ta có

`\overline{21xy}=\overline{xy}×31`

`2100+\overline{xy}=\overline{xy}×31`

`2100+\overline{xy}-\overline{xy}=\overline{xy}×31-\overline{xy}`

`2100=\overline{xy}×31-\overline{xy}×1`

`2100=\overline{xy}×(31-1)`

`2100=\overline{xy}×30`

`\overline{xy}=2100:30`

`\overline{xy}=70`

Vậy số cần tìm là `70`

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account

Gọi số phải tìm là ab (a khác 0; a, b < 10). Viết thêm chữ số 21 vào bên trái ta được số 21ab. Theo bài ra ta có:

21ab = ab x 31

2100 + ab = ab x 31

2100 = ab x 31 – ab

2100 = ab x (31 – 1)

2100 = ab x 30

ab = 2100: 30

ab = 70

Vậy số phải tìm là: 70

tìm mộtcó hai chữbiết rằng khiviết thêm số 21 vào bên trái số đó ta được 1 số lớn gấp 31 lần số phải tìm

Tìm số tự nhiên có hai số biết rằng khi viết thêm 21 vào bên trái số đó ta được một số gấp 31 lần số cần tìm

Cho mình bài giải nha , thế nào cho dễ hiểu nhất là đc

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm:  Top 12 sĩ gái tốt nhất 2022

Related Posts