Tìm hiệu của hai số lẻ biết giữa chúng có 50 số chẵn

Đáp án:

Giải thích các bước giải:

giữa chúng có 2 số lẻ nên hiệu của chũng là

1 + 1 + 1 +1 = 4

số lớn là

( 1000 + 4 ) : 2 = 502

số bé là

1000 – 502 = 498

đáp số : số lớn : 502 ; số bé : 498

Câu hỏi: Tổng của hai số lẻ là 98. Tìm số lớn biết giữa chúng có 6 số chẵn?

Trả lời: Tổng của hai số là 98.

Vì giữa chúng có 6 số chẵn và mỗi số chẵn cách nhau 2 đơn vị.

Hiệu hai số là:  6 x 2 = 12

Số thứ nhất là: (98+12) : 2 = 55

Số thứ hai là: 98 – 55 = 43

Vậy hai số cần tìm là 55 và 43

Phương pháp giải chung:

Dữ liệu quan trọng cần chú ý là có bao nhiêu số lẻ hay chẵn giữa chúng.

Ví dụ:

Hai số cần tìm là số lẻ. Nếu giữa chúng có a số chẵn. Vậy hiệu hai số đó là (a x 2)

Hai số cần tìm là số lẻ. Nếu giữa chúng có b số lẻ. Vậy hiệu giữa hai số đó là (b x 2) + 2

Bài toán giải tương tự với trường hợp hai số là số chẵn

Các bước giải cụ thể

Bước 1: Xác định tổng, hiệu của hai số đã cho

Bước 2: Tìm hai số bằng cách giải bài toán tổng hiệu

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2

Số bé =  (Tổng  – Hiệu) ; 2

          = Tổng – Số lớn

          = Số lớn – Hiệu

Xem thêm  Biên tập viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Dưới đây là một số bài tập tương tự:

1. Tìm hai số lẻ có tổng là 108. Biết giữa chúng có 13 số chẵn. ( ĐS: 67 và 41)

2. Tìm hai số lẻ có tổng là 244. Biết giữa chúng có 20 số lẻ. (ĐS: 101 và 143)

3. Tìm hai số chẵn có tổng là 150. Biết giữa chúng có 10 số chẵn (ĐS: 64 và 86)

4. Tìm hai số chẵn có tổng là 186. Biết giữa chúng có 15 số lẻ (ĐS:78 và 108)

             Trần Thị Nhung

Tải tài liệu miễn phí ở đây


Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Các câu hỏi tương tự

Tìm hiệu của 2 số lẻ mà giữa chúng có 100 số lẻ.

Tìm hiệu của 2 số lẻ mà giữa chúng có 100 số lẻ.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.