Tiến hoá hoá học là giai đoạn tiến hóa hình thành

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tiến hoá hoá học, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 12.

Tiến hoá hoá học là giai đoạn tiến hóa hình thành
Tiến hoá hoá học là giai đoạn tiến hóa hình thành
Tiến hoá hoá học là giai đoạn tiến hóa hình thành

Nội dung bài viết Tiến hoá hoá học:
Giai đoạn tiến hoá hoá học bao gồm quá trình hình thành các đại phân tử tự nhân đội qua ba bước: sự hình thành các chất hữu cơ đơn giản từ các chất vô cơ, sự hình thành các đại phân tử từ các hợp chất hữu cơ đơn giản và sự hình thành các đại phân tử tự nhân đôi. 1. Sự hình thành các chất hữu cơ đơn giản Trong khí quyển nguyên thuỷ của Trái Đất (được hình thành cách đây khoảng 4,6 tỉ năm) có chứa các khí như hơi nước, khí cacbonic, khí amoniac và rất ít khí nitơ… Khí Oxi chưa có trong khí quyển nguyên thuỷ. Dưới tác động của nhiều nguồn năng lượng tự nhiên (bức xạ nhiệt của Mặt Trời, phóng điện trong khí quyển, hoạt động của núi lửa, phân rã của các nguyên tố phóng xạ…), các chất vô cơ đã hình thành các hợp chất hữu cơ đơn giản gồm 2 nguyên tố C và H như cacbonhiđrô ; những hợp chất hữu cơ gồm 3 nguyên tố C, H, O như saccarit và lipit ; những hợp chất hữu cơ 4 nguyên tố C, H, O, N như axit amin và nuclêôtit là các đơn phân của các chất trùng hợp prôtêin và axit nuclêic.
Sự hình thành các chất hữu cơ từ các chất vô cơ đã được chứng minh bằng thực nghiệm. Năm 1953, Xtanlây Milo (Stanley Miller) đã tổng hợp được các chất hữu cơ khác nhau, kể cả các axit amin từ các khí Vô cơ (gần giống với khí quyển nguyên thuỷ) dưới tác động của tia lửa điện (hình 43). Về sau, nhiều nhà khoa học đã lặp lại thí nghiệm của Milơ và đã thu được nhiều chất hữu cơ khác nhau gồm các saccarit, lipit, 20 axit amin, các nuclêôtit kể cả ATP. Các nhà khoa học cũng đã tìm thấy các chất hữu cơ trong các đám mây vũ trụ cũng như trong các thiên thạch rơi xuống Trái Đất. Điều này chứng tỏ rằng các chất hữu cơ có thể có nguồn gốc vũ trụ. Phóng điện – Làm lạnh Chất hữu cơ được tạo thành – Bếp điện Hình 43. Thí nghiệm chúng mình dưới tác động của tia lửa điện, các chất hữu cơ (các axit amin và các phân tử hữu cơ khác nhau…) được hình thành trong bình cầu từ các chất vô cơ 2. Sự hình thành các đại phân tử từ các hợp chất hữu cơ đơn giản Các chất hữu cơ đơn giản hoà tan trong các đại dương nguyên thuỷ, trên nền đáy bùn sét của đại dương, chúng có thể được cô đọng lại và hình thành các chất trùng hợp như prôtêin và axit nuclêic. Nhiều thực nghiệm đã chứng minh sự trùng hợp ngẫu nhiên của các đơn phân, các axit amin thành các đại phân tử prôtêin trên nền bùn sét nóng.

Xem thêm:  Trắc nghiệm Toán 11 Hình học chương 2

3. Sự hình thành các đại phân tử tự nhân đôi Hiện nay, người ta giả thiết rằng, phân tử tự nhân đôi xuất hiện đầu tiên là axit ribônuclêic (ARN). Chúng có thể tự nhân đôi không cần đến sự tham gia của enzim (prôtêin). Nhiều thí nghiệm đã chứng minh rằng các đơn phân nuclêôtit có thể tự tập hợp để hình thành các đoạn ngắn ARN mà không cần đến enzim. Hơn nữa, hiện nay trong tế bào, ARN có thể đóng vai trò là chất xúc tác sinh học như enzim (được gọi là ribôxim). Trong quá trình tiến hoá đầu tiên, ARN được dùng làm phân tử lưu giữ thông tin di truyền, về sau, chức năng này được chuyển cho ADN, còn chức năng xúc tác được chuyển cho prôtêin và ARN chỉ đóng vai trò phân tử truyền đạt thông tin di truyền như hiện nay.

A. từ các chất hữu cơ đơn giản.

B. từ các đại phân tử là lipit, prôtêin. C. từ các chất hữu cơ đơn giản trong khí quyển nguyên thuỷ.

D. từ các chất vô cơ trong khí quyển nguyên thuỷ.

Câu hỏi

Nhận biết

Tiến hoá hoá học là giai đoạn hình thành nên các đại phân tử hữu cơ có khả năng tự nhân đôi

A.

từ các chất hữu cơ đơn giản.

B.

từ các chất hữu cơ đơn giản trong khí quyển nguyên thuỷ.

Xem thêm:  Bumpy flight là gì

C.

từ các đại phân tử là lipit, prôtêin.

D.

từ các chất vô cơ trong khí quyển nguyên thuỷ.

Tải trọn bộ tài liệu tự học tại đây

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết

Tiến hoá hoá học là giai đoạn hình thành nên các đại phân tử hữu cơ có khả năng tự nhân đôi từ các chất vô cơ trong khí quyển nguyên thuỷ.

A sai vì đề bài hỏi từ các chất hữu cơ đơn giản thành các đại phân tử hữu cơ có khả năng tự nhân đôi chỉ là 1 giai đoạn của quá trình tiến hóa hóa học.

B, C sai vì khí quyển nguyên thủy chưa có các chất hữu cơ.

Tiến hoá hoá học là giai đoạn hình thành nên các đại phân tử hữu cơ có khả năng tự nhân đôi

A. Từ các chất hữu cơ đơn giản

B. Từ các đại phân tử là lipit, prôtêin

C. Từ các chất hữu cơ đơn giản trong khí quyển nguyên thuỷ

D. Từ các chất vô cơ trong khí quyển nguyên thuỷ

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts