Thuộc tính không khóa là gì

Dạng chuẩn 3 (3NF) là một dạng chuẩn được sử dụng trong chuẩn hóa dữ liệu để kiểm tra xem liệu tất cả các thuộc tính không khóa của một quan hệ có phụ thuộc chỉ vào các khóa candidate key của quan hệ hay không. Điều này có nghĩa là tất cả các thuộc tính không khóa là độc lập với nhau hay các thuộc tính không khóa không thể phụ thuộc bắc cầu vào một thuộc tính không khóa khác.

Dạng chuẩn 3 khác với dạng chuẩn 2 trong đó tất cả các thuộc tính không khóa trong 3NF được yêu cầu là phải phụ thuộc trực tiếp vào mỗi khóa candidate của quan hệ.
Phát triển cao hơn 3NF, BCNF insists, in the words of Bill Kent, that “the relation is based on the key, the whole key and nothing but the key”, to which some add “so help me Codd.”

Gọi:


 • R
  {\displaystyle {R}}
   
  là lược đồ quan hệ,

 • F
  {\displaystyle F}
   
  là tập hơp các phụ thuộc hàm trên lược đồ quan hệ
  R
  {\displaystyle R}
   
  ,

 • X
  {\displaystyle X}
   
  là tập con của các thuộc tính của
  R
  {\displaystyle R}
   
  , và

 • A
  {\displaystyle A}
   
  là một thuộc tính của
  R
  {\displaystyle R}
   


R
{\displaystyle R}
 
là ở dạng chuẩn 3 nếu với mọi phụ thuộc hàm ở dạng
X

A
{\displaystyle X\to A}
 
thì một trong các mệnh đề sau là đúng:


 • A

  X
  {\displaystyle A\in X}
   
  ; có nghĩa là,
  A
  {\displaystyle A}
   
  là một phụ thuộc hàm tầm thường, hoặc
 • X
  {\displaystyle X}
    là một siêu khóa, hoặc


 • A
  {\displaystyle A}
   
  là bộ phận của một vài khóa nào đó của
  R
  {\displaystyle R}
   

Mọi quan hệ với phụ thuộc từng phần hoặc dựa vào bắc cầu đều vi phạm quy tắc dạng chuẩn 3.

Xem xét quan hệ định nghĩa vài loại phụ tùng ô tô được mô tả như sau:

Mechanical part

Part number
(primary key)
Manufacturer name Manufacturer address
1000 BMW Park Avenue
1001 Mitsubishi Lincoln Street
1002 BMW Park Avenue

Trong trường hợp này địa chỉ của nhà sản xuất (manufacturer address) không thuộc về quan hệ, do thông tin này chỉ mô tả về nhà sản xuất hơn là thông tin về phụ tùng. Do vậy, thông tin về địa chỉ của nhà sản xuất cần được chuyển sang một bảng khác với các thuộc tính:

Manufacturer

Manufacturer name
(primary key)
Manufacturer address
BMW Park Avenue
Mitsubishi Lincoln Street

…và bảng dữ liệu ban đầu được sửa thành:

Mechanical part

Part number
(primary key)
Manufacturer name
1000 BMW
1001 Mitsubishi
1002 BMW

Vấn đề của bảng dữ liệu không ở dạng chuẩn 3 là với mọi tên của nhà sản xuất, ta phải lưu thông tin về địa chỉ, điều này gây ra dư thừa dữ liệu.

Xem xét ví dụ sau:

Order

Order Number
(primary key)
Customer Name Unit Price Quantity Total
1000 David $35.00 3 $105.00
1001 Jim $25.00 2 $50.00
1002 Bob $25.00 3 $75.00

Trong trường hợp này cột Total không thuộc về bảng vì Total có thể được suy ra từ việc nhân hai cột Unit Price và Quantity. Để chuyển về dạng chuẩn 3, bỏ cột Total ra khỏi bảng (trong một câu truy vấn dữ liệu, thay vì dùng “SELECT Orders.Total FROM Orders”, ta sẽ sử dụng lệnh SELECT UnitPrice * Quantity FROM Orders).

Order

Order Number
(primary key)
Customer Name Unit Price Quantity
1000 David $35.00 3
1001 Jim $25.00 2
1002 Bob $25.00 3
 • Ramakrishnan, Raghu and Johannes Gehrke. “Schema Refinement and Normal Forms.” Database Management Systems, Third Edition. ISBN 0-07-246563-8. McGraw Hill. 14 tháng 8 năm 2002.
 • Gupta, Gopal. “Third Normal Form (3NF).” Lưu trữ 2007-02-18 tại Wayback Machine Single Valued Normalization. 1996.
 • Litt’s Tips: Normalization
 • Rules Of Data Normalization Lưu trữ 2008-08-05 tại Wayback Machine
 • Date, C. J. (1999), An Introduction to Database Systems Lưu trữ 2005-04-04 tại Wayback Machine (8th ed.). Addison-Wesley Longman. ISBN 0-321-19784-4.
 • Kent, W. (1983) A Simple Guide to Five Normal Forms in Relational Database Theory, Communications of the ACM, vol. 26, pp. 120–125
 • Date, C.J., & Darwen, H., & Pascal, F. Database Debunkings
 • Database Normalization Basics by Mike Chapple (About.com)
 • An Introduction to Database Normalization Lưu trữ 2011-06-06 tại Wayback Machine by Mike Hillyer.
 • Normalization Lưu trữ 2010-01-06 tại Wayback Machine by ITS, University of Texas.
 • A tutorial on the first 3 normal forms by Fred Coulson
 • Free PDF poster available by Marc Rettig
 • Description of the database normalization basics by Microsoft
 • Developing High Quality Data Models Lưu trữ 2008-12-21 tại Wayback Machine
 • Generic Data Modeling
 • The Gellish Language – A Universal Data Structure

Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Dạng_chuẩn_3&oldid=68159573”

Mô hình dữ liệu tình dục bao gồm 1 hoặc nhiều quan hệ giới tính (Relation). Thực thể và thuộc tính trong mô hình ERD biến hóa dục tình cùng thuộc tính của quan hệ tình dục. Mối phối kết hợp đã phát triển thành khoá ngoại.

Ví dụ: MON_HOC (MaMon, TenMon, SoTinChi)

Bạn đang xem: Thuộc tính khóa là gì

quý khách hàng vẫn xem: Trong mô hình dữ liệu dục tình khóa là gì

Bạn đang xem: Thuộc tính khóa là gì

Bạn đang xem: Thuộc tính khóa là gì

Mô hình tài liệu quan hệ giới tính -Qui ước cam kết hiệu

Quan hệ: cần sử dụng những ký kết từ bỏ in hoa Q, R, S.Quan hệ Q gồm tập ở trong tính A1,A2,..,An: Q(A1,A2,..,An)

Mô hình tài liệu quan hệ tình dục – Khái niệm khoá bên trên những hệ quản lí trị CSDL

Khoá chính (Primary Key)

X được điện thoại tư vấn là khoá bao gồm của quan hệ giới tính Q nếu cực hiếm trên X minh bạch giữa những cỗ.Mỗi tình dục chỉ được khai báo một khoá chính

Khoá ngoại (Foreign Key)

Cho 2 quan hệ nam nữ Q cùng R. X được điện thoại tư vấn là khoá nước ngoài của R trường hợp X là nằm trong tính của R với X là khoá bao gồm của Q.Tên trực thuộc tính trên khóa ngoại với khóa chính có thể khác nhau

Quy tắc đổi khác ERD sang mô hình dữ liệu quan lại hệ

Tập thực thể

Mỗi thực thể đưa thành một quan hệ giới tính cùng tên cùng danh sách ở trong tính.Thuộc tính khoá trở nên khoá bao gồm của quan hệ lấy ví dụ chuyển tập thực thể

Xem thêm: Sinh Ngày 28/7 Là Cung Gì ? Xem Cung Hoàng Đạo Sinh Ngày 28 Tháng 7

Tham khảo thêm: Black Friday có nguồn gốc như thế nào?

Mối kết hợp 1 – 1

Thuộc tính khoá vị trí này làm cho khoá nước ngoài vị trí kia hoặc ngược chở lại. Bên bên dưới làví dụ chuyển mọt kết hợp 1 – 1

Mối phối hợp N – N

Chuyển thànhtình dục new có khoá chủ yếu gồm 2 ở trong tính khoá của 2 quan hệ; nằm trong tính mối kết hợp (giả dụ có) thay đổi ở trong tính của quan hệ giới tính mới.Ví dụ

Mối phối kết hợp 3 ngôi (Ba thực thể tham gia vào mối kết hợp)

Chuyển thành quan hệ giới tính mới, gồm khoá chủ yếu gồm 3 nằm trong tính khoá của 3 thực thể tyêu thích gia mối phối hợp. Thuộc tính mối phối kết hợp (nếu như có) vươn lên là thuộc tính của tình dục bắt đầu.Ví dụ

Thuộc tính nhiều trị (Thuộc tính có khá nhiều quý giá cho một thể hiện)

Chuyển thành quan hệ giới tính new gồm khoá chủ yếu bao gồm nằm trong tính đa trị và nằm trong tính khoá của thực thể. Sau Khi chuyển thành quan hệ mới, nằm trong tính đa trị đã biến mất ngoài thực thể cũ. Ví dụ

Yêu cầu: Xác định bản số với tiến hành gửi lịch sự quy mô tài liệu quan liêu hệ

Tổng kết bài học kinh nghiệm mô hình dữ liệu quan liêu hệ

Mô hình dữ liệu quan hệ tình dục cùng những yếu tố của chính nó Quy tắc gửi quy mô thực thể phối hợp quý phái mô hình tài liệu quan liêu hệ

Tập thực thểMối kết hợp 1 – 1Mối phối hợp 1 – NMối phối hợp N – NMối phối kết hợp 3 ngôiThuộc tính đa trị

Mô hình tài liệu quan hệ – bài tập thực hành

Bài thực hành thực tế số 1: Cho mô hình thực thể kết hợp sau

Yêu cầu: Chuyển ERD sang quy mô dữ liệu quan hệ

Xem thêm: Duplex Là Gì? Sự Khác Biệt Giữa Căn Hộ Duplex Và Căn Hộ Penthouse

Bài thực hành thực tế số 2: Dựa vào mẫu hoá 1-1 bán sản phẩm hãy thiết kế mô hình tài liệu quan liêu hệ

Trong đó:Số hoá đơn xác minh được ngày tạo thành lập;Mã khách hàng hàng xác minh được thương hiệu quý khách hàng, địa chỉ;Mã hàng xác định được tên sản phẩm hoá, đơn vị chức năng tính, đối kháng giá số lượng

Bài thực hành số 3: Thiết kế mô hình dữ liệu quan hệ giới tính nhờ vào chủng loại phiếu mượn sách trong thư viện.

Trong đó: Số phiếu xác minh được ngày mượn; Mã sinch viên xác định được tên sinch viên, mã lớp; Mã sách xác định được tên sách, bên xuất bản, ghi chú

Đăng ký dìm TÀI LIỆU, KHÓA HỌC hoặc TƯ VẤN trường đoản cú ADMIN

Họ với thương hiệu (Bắt buộc nhập)

Thư điện tử (Bắt buộc nhập)

Số điện thoại thông minh (Bắt buộc nhập)

Bạn buộc phải hỗ trợ về (Bắt buộc chọn) -Source code những bài xích labEbookVề các khóa họcTư vấn về Chuyên ổn môn, hướng nghiệp, việc làm

Đăng ký thừa nhận TÀI LIỆU, KHÓA HỌC hoặc TƯ VẤN từ bỏ ADMIN

Họ cùng tên (Bắt buộc nhập)

Email (Bắt buộc nhập)

Số điện thoại cảm ứng (Bắt buộc nhập)

Quý khách hàng cần cung cấp về (Bắt buộc chọn) -Source code những bài xích labEbookVề những khóa họcTư vấn về Chuim môn, phía nghiệp, bài toán làm

Xem thêm: Thuế giá trị (Ad Valorem Tax) là gì? Các tài sản chịu thuế giá trị

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Cách xoay video trên story Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.