Thuế chuyển khẩu là gì

Thủ tục nhập khẩu và xuất khẩu

Không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam.

Bắt buộc phải làm thủ tục nhập khẩu và xuất khẩu khi vào hoặc ra khỏi Việt Nam.

Qua cửa khẩu Việt Nam

Hàng hóa vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu có thể không qua cửa khẩu Việt Nam (điểm a khoản 2 Điều 20 LTM 2005).

Hàng hóa vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu phải qua cửa khẩu Việt Nam.

Lưu kho tại Việt Nam

Hàng hóa có thể được lưu kho tại Việt Nam.

Hàng hóa không được lưu kho tại Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 246 LTM 2005.

Loại hàng hóa

Các loại hàng hóa đều được phép kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu; thủ tục chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam giải quyết tại Chi cục Hải quan cửa khẩu, trừ:

+ Hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu.

+ Hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu

+ Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân được thực hiện chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam sau khi có giấy phép của Bộ Công Thương.

(Điều 14 Nghị định số187/2013/NĐ-CPngày 20/11/2013).

Mọi hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài đều được quá cảnh lãnh thổ ViệtNamvà chỉ cần làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập và cửa khẩu xuất theo quy định của pháp luật, trừ các trường hợp sau đây:

Xem thêm  Saturated with là gì

+ Hàng hóa là các loại vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ và các loại hàng hóa có độ nguy hiểm cao khác, trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép;

+ Hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu chỉ được quá cảnh lãnh thổ ViệtNam khi được Bộ trưởng Bộ Thương mại cho phép.

(khoản 1 Điều 242 LTM 2005).

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.