Thuận lợi nào sau đây la chủ yếu de khai thác thủy sản ở nước ta

Thuận lợi nào sau đây là chủ yếu để khai thác thủy sản ở nước ta?
A. Có nhiều vũng vịnh, đầm phá.
B. Nguồn lợi thủy sản phong phú.
C. Mạng lưới sông ngòi dày đặc.
D. Nhiều bãi triều, vịnh cửa sông.

Xu hướng chuyển dịch của cơ cấu ngành kinh tế ở nước ta là

Sau khi gia nhập WTO khu vực kinh tế nào tăng nhanh về tỉ trọng

Thế mạnh nông nghiệp của vùng trung du và miền núi nước ta là

Vùng sản xuất lương thực lớn nhất nước ta là

Cà phê được trồng chủ yếu trên loại đất nào sau đây?

Vùng nào sau đây nuôi nhiều trâu nhất nước ta?

Ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta không phải 

Tiềm năng thủy điện lớn nhất của nước ta thuộc

Thuận lợi chủ yếu cho việc khai thác thủy sản ở nước ta là có

Phát biểu nào sau đây đúng với nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa ở nước ta?

Biểu hiện của chuyến dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế không phải là

Năng suất lúa cả năm của nước ta có xu hướng tăng, chủ yếu do

Dọc duyên dải miền Trung, phổ biến loại rừng nào?

Yếu tố khí hậu cũng ảnh hưởng đến tổ chức lãnh thổ công nghiệp vì 

Kim ngạch xuất, nhập khẩu của nước ta liên tục tăng chủ yếu do

A. Có nhiều vũng vịnh, đầm phá.     

Nước ta có nhiều tiềm năng để phát triển đánh bắt thủy sản nước ngọt (ao hồ, sông suối) và thủy sản nước mặn (biển), trong đó nguồn lợi thủy sản chủ yếu từ vùng biển.

Xem thêm:  411 nguyễn văn luông, phường 12, quận 6, tp.hcm

=> Vùng biển rộng lớn, nhiều bãi tôm bãi cá lớn với 4 ngư trường trọng điểm đã mang lại nguồn lợi thủy sản vô cùng lớn cho ngành khai thác thủy sản ở nước  ta.

Điều kiện thuận lợi để khai thác là nguồn lợi hải sản phong phú. Đáp án: B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Nội dung bài viết

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts