Thông số nào sau đây đặc trưng cho trạng thái của một khối khí bất kì

Những câu hỏi liên quan

Một chất khí chuyển từ trạng thái I sang trạng thái II (H.V.5). Khi đó các thông số trạng thái của chất khí đã thay đổi như thế nào, nếu khối lượng khí không đổi ?

Trạng thái của một lượng khí được xác định bởi các thông số:

A. Thể tích và áp suất

B. Khối lượng và nhiệt độ

C. Thể tích, khối lượng và nhiệt độ

D. Nhiệt độ, thể tích và áp suất

Trên hệ trục tọa độ OpT, một khối lượng khí chuyển từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) như hình vẽ. Hãy so sánh các thông số của hai trạng thái của khối khí đó. Chọn đáp án đúng.

A.  p 2   >   p 1 ;   T 2   >   T 1   v à   V 2   >   V 1 .

B.  p 2   >   p 1 ;   T 1   >   T 2   v à   V 1   >   V 2 .

C.  p 2   >   p 1 ;   T 2   >   T 1   v à   V 2   =   V 1 .

D.  p 1   >   p 2 ;   T 2   =   T 1   v à   V 1   >   V 2 .

Trong các đại lượng sau đây, đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của một lượng khí?

A. thể tích 

B. khối lượng

C. áp suất

D. nhiệt độ tuyệt đối

Trong các đại lượng sau đây, đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của một lượng khí?

A. Thể tích

B. Khối lượng

C. Nhiệt độ

D. Áp suất

Trong các đại lượng sau đây, đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của một lượng khí?

A. Thể tích                  

B. Khối lượng           

C. Nhiệt độ tuyệt đối   

D. Áp suất

A. Áp suất, thể tích, khối lượng.

B. Áp suất, nhiệt độ, thể tích.

C. Thể tích, khối lượng, áp suất

D. Áp suất, nhiệt độ, khối lượng.

  • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Câu 1: Đại lượng không phải thông số trạng thái của một lượng khí là

Quảng cáo

    A. thể tích.

    B. khối lượng.

    C. nhiệt độ.

    D. áp suất.

Hiển thị đáp án

Chọn B. Thông số trạng thái của khí lý tưởng bao gồm nhiệt độ (T), thể tích (V) và áp suất (p).

Câu 2: Tập hợp ba thông số xác định trạng thái của một lượng khí xác định là

    A. áp suất, thể tích, khối lượng.

    B. áp suất, nhiệt độ, thể tích.

    C. nhiệt độ, áp suất, khối lượng.

    D. thể tích, nhiệt độ, khối lượng.

Quảng cáo

Hiển thị đáp án

Chọn B. Tập hợp ba thông số trạng thái của khí lý tưởng bao gồm nhiệt độ (T), thể tích (V) và áp suất (p).

Câu 3: Quá trình nào dau đây là đẳng quá trình.

    A. Đun nóng khí trong một bình đậy kín.

    B. Không khí trong quả bóng bay bị phơi nắng, nóng lên, nở ra làm căng bóng.

    C. Đun nóng khí trong một xilanh, khí nở ra đẩy pit-tông chuyển động.

    D. Cả ba quá trình trên đều không phải là đẳng quá trình.

Hiển thị đáp án

Chọn A. Đun nóng khí trong một bình đậy kín thì thể tích khí không thay đổi, tương ứng với quá trình đẳng tích.

Câu 4: Công thức không mô tả phương trình trạng thái của khí lí tưởng là

Hiển thị đáp án

Chọn D. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng:

tích pV tỷ lệ với nhiệt độ tuyệt đối T

Câu 5: Chọn đồ thị diễn tả đúng quá trình đẳng áp trong hình dưới đây

Hiển thị đáp án

Chọn D. Dưới áp suất không đổi, thể tích của một lượng khí xác định tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối của nó.

nên đồ thị biểu diễn V theo T là một đường thẳng có đường kéo dài đi qua gốc O.
Đường đẳng áp:

Quảng cáo

Câu 6: Một khối khí lí tưởng chuyển từ trạng thái 1 (4 atm, 6 l, 293 K) sang trạng thái 2 (p, 4l, 293 K). Giá trị của p là

    A. 6 atm.

    B. 2 atm.

    C. 8 atm.

    D. 5 atm.

Hiển thị đáp án

Chọn A

Câu 7: Một bình chứa một lượng khí ở nhiệt độ 27oC và áp suất p. Để áp suất tăng gấp đôi thì nhiệt độ phải tăng đến

    A. 54oC.

    B. 300oC.

    C. 600oC.

    D. 327oC.

Hiển thị đáp án

Chọn D. Do V không đổi nên ta có: .

Câu 8: Một xilanh cso pit-tông đóng kín chứa một khối khí ở 30oC, 750 mmHg. Nung nóng khối khí đến 200oC thì thể tích tăng 1,5 lần. Áp suất khí trong xilanh lúc này xấp xỉ bằng

    A. 760 mmHg.

    B. 780 mmHg.

    C. 800 mmHg.

    D. 820 mmHg.

Hiển thị đáp án

Chọn B.

Câu 9: Một bóng thám không được chế tạo để có thể tăng bán kính lên tới 10 m khi bay ở tầng khí quyển có áp suất 0,03 atm và nhiệ đô 200K. Khi bóng được bơm không khí ở áp suất 1 atm và nhiệt độ 300 K thì bán kinh của bóng là

    A. 3,56 m.

    B. 10,36 m.

    C. 4,5 m.

    D. 10,45 m.

Hiển thị đáp án

Chọn A. Thể tích của bóng thám không được xác định bằng công thức: V = 4πR3/3.
Từ phương trình trạng thái ta được:

Câu 10: Biết khí có thể tích 40 cm3 ở 0oC. Quá trình có áp suất không đổi. Thể tích của một khối khí ở 54,6oC là

    A. 0.

    B. 4 cm3.

    C. 24 cm3.

    D. 48 cm3.

Hiển thị đáp án

Chọn D. Quá trình có áp suất không đổi nên ta có:

Câu 11: Nếu nung nóng khí trong một bình kín lên thêm 423oC thì áp suất khí tăng lên 2,5 lần. Nhiệt độ của khí trong bình là

    A. 100oC.

    B. – 173oC.

    C. 9oC.

    D. 282oC.

Hiển thị đáp án

Chọn C. C. Vì bình kín nên V không đổi, ta có:

Xem thêm các Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 10 có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:


Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Top 2 cửa hàng sunhouse Huyện Ninh Giang Hải Dương 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.