Thời cơ ngàn năm có một để nhân dân Việt Nam tổng khởi nghĩa giành chính quyền 1945 kết thúc khi

Phương pháp giải:

– Nắm được thế nào là thời cơ của Cách mạng tháng Tám?

– Xác định thời cơ “ngàn năm có một” của Cách mạng tháng 8 năm 1945 tồn tại trong khoảng thời gian nào?

Giải chi tiết:

– Thời cơ của Cách mạng tháng Tám được xác định là:

+ Kẻ thù đã suy yếu: phát xít Nhật đã đầu hàng Đồng minh, tay sai của chúng ở Đông Dương đã rệu rã.

+ Đảng lãnh đạo có quyết tâm cao: lúc này Đảng đã nhanh chóng nắm bắt tình hình và sẵn sàng chuẩn bị lãnh đạo nhân dân Tổng khởi nghĩa.

+ Quần chúng nhân dân sẵn sàng nổi dậy đấu tranh: lúc này lực lượng trung gian đã ngả hẳn về phía cách mạng, quần chúng đã sẵn sàng đấu tranh.

– Thời cơ “ngàn năm có một” của Cách mạng tháng 8 năm 1945 tồn tại trong khoảng thời: Từ sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương. Nếu tiền hành Tổng khởi nghĩa trước khi phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh thì lúc này phát xít Nhật còn mạnh, sẽ có thể đàn áp phong trào, gây đổ máu rất nhiều cho nhân dân; nếu tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền sau khi quân Đồng minh kéo vào Đông Dương thì lúc đó ta khó giành được độc lập. Do đó, thời cơ cách mạng cũng gắn liền với nguy cơ nên Đảng ta phải hoàn thành sứ mệnh cả dân tộc giao phó là tổ chức lãnh đạo toàn dân vùng dậy giành chính quyền từ tay phát xít Nhật, lật đổ bọn bù nhìn tay sai, đứng ở địa vị người chủ nước nhà mà đón tiếp quân Đồng minh vào giải giáp quân đội Nhật. Nếu hành động chậm khi quân Đồng Minh vào thì thời cơ không còn nữa.

Xem thêm:  Quy luật phủ định của phủ định nói lên đặc tính nào của sự phát triển

Chọn D

Thời cơ “ngàn năm có một” để nhân dân Việt Nam tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 kết thúc khi

A. Quân Đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân đội Nhật.

B. Thực dân Pháp bắt đầu nổ súng xâm lược trở lại Việt Nam.

C. Nhật cùng thực dân Anh chống phá chính quyền cách mạng.

D. Nhật giao Đông Dương cho quân Trung Hoa Dân quốc.

Hướng dẫn

Thời cơ “ngàn năm có một” để nhân dân Việt Nam tổng khởi nghĩa giành chính quyền chỉ tồn tại trong khoảng thời gian từ khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân đội Nhật. Vì nếu như nhân dân Việt Nam nổi dậy giành chính quyền khi quân Đồng minh đã vào tức là Việt Nam đang vi phạm luật pháp quốc tế và chính quyền được lập ra cũng không được coi là hợp pháp.

Đáp án cần chọn là: A

Hỏi: Thời cơ “ngàn năm có một” để nhân dân Việt Nam tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 kết thúc khi

A. Quân Đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân đội Nhật.

B. Thực dân Pháp bắt đầu nổ súng xâm lược trở lại Việt Nam.

Bạn đang xem: Thời cơ “ngàn năm có một” để nhân dân Việt Nam tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 kết thúc khi

C. Nhật cùng thực dân Anh chống phá chính quyền cách mạng.

 • Thời cơ ngàn năm có một để nhân dân Việt Nam tổng khởi nghĩa giành chính quyền 1945 kết thúc khi
 • D. Nhật giao Đông Dương cho quân Trung Hoa Dân quốc.

  Hướng dẫn

  Thời cơ “ngàn năm có một” để nhân dân Việt Nam tổng khởi nghĩa giành chính quyền chỉ tồn tại trong khoảng thời gian từ khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân đội Nhật. Vì nếu như nhân dân Việt Nam nổi dậy giành chính quyền khi quân Đồng minh đã vào tức là Việt Nam đang vi phạm luật pháp quốc tế và chính quyền được lập ra cũng không được coi là hợp pháp.

  Xem thêm:  Chăm sóc sau khi đốt viêm lộ tuyến

  Đáp án cần chọn là: A

  Đăng bởi: Lam Son Education

  Chuyên mục: Giáo Dục

  You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
  You should upgrade or use an alternative browser.

  • Thread starter Kim Trang
  • Start date Jun 21, 2021

  31/08/2021 3,412

  A. Nhật giao Đông Dương cho quân Trung Hoa Dân quốc

  B. thực dân Pháp bắt đầu nổ súng xâm lược trở lại Việt Nam

  C. Nhật cùng thực dân Anh chống phá chính quyền cách mạng

  D. quân Đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân đội Nhật

  Đáp án chính xác

  Phương pháp: phân tích.
  Cách giải: vì quân đồng minh vào Việt Nam không có thiện chí giúp đỡ mà phá hoại cách mạng. Quân Anh là đồng minh của Pháp sẽ dọn đường cho Pháp xâm lược nước ta một lần nữa, phía sau quân TrungHoa dân quốc là đế quốc Mĩ,..
  Chọn đáp án: D

  CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

  Thái độ của thực dân Pháp sau khi kí Hiệp định sơ bộ (6-3) và Tạm ước (14-9) năm 1946 là

  Xem thêm:  Quốc tế thứ 3 ra đời trong hoàn cảnh nào

  Xem đáp án » 31/08/2021 9,079

  Nội dung nào trong công cuộc đổi mới đất nước ở Việt Nam có điểm tương đồng so với cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc?

  Xem đáp án » 31/08/2021 4,881

  Quyết định nào của Hội nghị Pốtxđam (8 – 1945) đã tạo nên khó khăn cho tình hình Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 như thế nào?

  Xem đáp án » 31/08/2021 2,878

  Trong hoàn cảnh đất nước bị bao vây, từ năm 1919 nước nga thực hiện chính sách gì?

  Xem đáp án » 31/08/2021 1,774

  Nội dung nào không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc?

  Xem đáp án » 31/08/2021 1,294

  Năm 1949, Liên Xô đạt được thành tựu khoa học – kĩ thuật nào dưới đây?

  Xem đáp án » 31/08/2021 829

  Đặc điểm nổi bật của tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ 1954 là đặc điểm nào sau đây?

  Xem đáp án » 31/08/2021 791

  Trong chiến lược Chiến tranh Đặc biệt (1961-1965) Mĩ –Diệm đã sử dụng lực chủ yếu nào?

  Xem đáp án » 31/08/2021 601

  Đế quốc Mĩ đã thực hiện chiến lược chiến tranh nào trong những năm 1969 – 1973?

  Xem đáp án » 31/08/2021 541

  Lực lượng cách mạng được xác định trong Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 là

  Xem đáp án » 31/08/2021 538

  Một số nước ở Đông Nam Á đã chớp thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền và tuyên bố độc lập vào thời điểm năm 1945 gồm

  Xem đáp án » 31/08/2021 499

  Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng quan hệ quốc tế thời kì Chiến tranh lạnh?

  Xem đáp án » 31/08/2021 406

  Chiến thắng nào mở ra khả năng quân và dân miền Nam có thể đánh bại hoàn toàn chiến lược Chiến tranh đặc biệt?

  Xem đáp án » 31/08/2021 397

  Sau Cách mạng tháng Tám 1945, ở Việt Nam kẻ thù nào là nguy hiểm nhất?

  Xem đáp án » 31/08/2021 357

  Nước khởi đầu cho cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại là:

  Xem đáp án » 31/08/2021 299

  Thuộc website harveymomstudy.com

  Related Posts