the real amazing race là gì

the real amazing race có nghĩa là

Để thực hiện cuộc đua thực sự tuyệt vời trước tiên bạn phải bắt đầu bằng cách nhét một chai thuốc nhuận tràng lỏng.Một khi bạn đã đánh bóng ra khỏi chai bắt đầu càng sớm càng tốt để thủ dâm.Thử thách là xem liệu bạn có thể thủ dâm và hoàn thành trước khi bạn tự làm mình.

Thí dụ

Ví dụ: 1
“Bạn đã xem CBS’s Race tuyệt vời đêm qua?”
“Không, nhưng tôi đã cố gắng hoàn thành cuộc đua thực sự tuyệt vời.”
“Đó là gì?”
“Anh bạn, Urbandipedy mà shit, nó không thể tin được.”
Ví dụ: 2
“Nơi bạn có thể kéo ra cuộc đua thực sự tuyệt vời?”
“Không có anh chàng, có shit ở khắp mọi nơi và sau đó vì điều đó tôi đã ném lên khắp nơi tinh ranh của mình.”

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm:  superbee là gì - Nghĩa của từ superbee

Related Posts