the apes and the monolith là gì

the apes and the monolith có nghĩa là

Một thành ngữ được sử dụng để mô tả sự tôn kính được trao cho ai đó hoặc một cái gì đó được tôn kính.Thuật ngữ có nguồn gốc từ một cảnh trong 2001: một không gian odyssey.Trong cảnh này, vượn, tổ tiên ban đầu của nhân loại, tìm và tôn sùng một Monolith bí ẩn đã xuất hiện gần nhà của họ.

Ví dụ

Vasili: Bạn có thấy những người ủng hộ Trump đó không nghi ngờ gì về mọi thứ anh ấy phải nói không?
Akseli: Nó chỉ là một trường hợp khác của vượn và monolith, vasili.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Kế hoạch bảo vệ môi trường tiếng Anh là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.