tauheed là gì – Nghĩa của từ tauheed

tauheed có nghĩa là

Một người ăn nước và đồ uống thực phẩm có một khiếu hài hước tốt, một Tauheed ghét những người tiêu cực và chỉ cưỡi với những người tích cực.

Ví dụ

Anh chàng tauheed đó có vẻ lạnh nhưng tôi muốn uống nhà vệ sinh của mình để đi dạo!

tauheed có nghĩa là

Một người liên tục nhận thức được trái đất nhàm chán như thế nào so với trí tưởng tượng của anh ta và do đó không thể hài lòng với cuộc sống này và chờ đợi ngày anh ta đến kiếp sau để thực hiện sự sáng tạo trong tâm trí anh ta.

Ví dụ

Anh chàng tauheed đó có vẻ lạnh nhưng tôi muốn uống nhà vệ sinh của mình để đi dạo!

tauheed có nghĩa là

Một người liên tục nhận thức được trái đất nhàm chán như thế nào so với trí tưởng tượng của anh ta và do đó không thể hài lòng với cuộc sống này và chờ đợi ngày anh ta đến kiếp sau để thực hiện sự sáng tạo trong tâm trí anh ta.

Ví dụ

Anh chàng tauheed đó có vẻ lạnh nhưng tôi muốn uống nhà vệ sinh của mình để đi dạo!

tauheed có nghĩa là

Một người liên tục nhận thức được trái đất nhàm chán như thế nào so với trí tưởng tượng của anh ta và do đó không thể hài lòng với cuộc sống này và chờ đợi ngày anh ta đến kiếp sau để thực hiện sự sáng tạo trong tâm trí anh ta.

Xem thêm  Cách làm sinh tố bơ dưa hấu

Ví dụ

Anh chàng tauheed đó có vẻ lạnh nhưng tôi muốn uống nhà vệ sinh của mình để đi dạo!

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.