taking the bait là gì

taking the bait có nghĩa là

cái gì đó bạn nói khi ai đó rơi cho một cái gì đó bạn nói.

Ví dụ

> Dave Gannon đã chết!
> Lấy mồi, chỉ có nhân vật Dave Gannon mới có thể chết, không phải là Dave Gannon thực sự!

taking the bait có nghĩa là

Khi bạn nhận được tức giận với một cái gì đó đã được thực hiện để giúp bạn điên ngay từ đầu

Ví dụ

> Dave Gannon đã chết!
> Lấy mồi, chỉ có nhân vật Dave Gannon mới có thể chết, không phải là Dave Gannon thực sự!
Khi bạn nhận được tức giận với một cái gì đó đã được thực hiện để giúp bạn điên ngay từ đầu

taking the bait có nghĩa là

Fisher: Fortnite tốt hơn Battlegrounds Playerunknown!

Ví dụ

> Dave Gannon đã chết!

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  modern rap là gì - Nghĩa của từ modern rap

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.