Tại sao gọi là tuần lễ

Tại sao ở Trung Quốc ngày Chủ nhật lại gọi là “Lễ bái nhật”?

Mọi người đều biết rằng mỗi tuần lễ có bảy ngày, ngày thứ nhất trong bảy ngày ấy là ngày Chủ nhật, người Trung Quốc gọi là “Lễ bái nhật”. Vì sao vậy?

Knh Thánh có câu chuyện Thượng Đế sáng tạo ra trời đất như sau: trời đất và vạn vật đều do Thượng Đế sáng tạo ra trong sáu ngày, đến ngày thứ bảy thì công việc to lớn này đã hoàn thành, vì thế ngày thứ bảy gọi là ngày thánh, hoặc là ngày nghỉ ngơi.

Cứ bảy ngày là một tuần, hết tuần này lại đến tuần khác. Vì đạo Do Thái coi lúc mặt trời lặn là thời điểm khởi đầu một ngày, cho nên ngày nghỉ ngơi bắt đầu từ lúc mặt trời lặn ngày thứ sáu đến lúc mặt trời lặn ngày thứ bảy. Trong ngày này người ta không làm việc mà chỉ lo cầu nguyện thờ phụng Thượng Đế.

Về sau, đạo Cơ Đốc để lui ngày nghỉ ngơi do đạo Do Thái quy định lại một ngày. Vì các tín đồ đạo Cơ Đốc tôn thờ Jesus, mà truyền thuyết lại nói rằng Jesus đã bị đóng đinh câu rút và chết vào hôm trước ngày nghỉ ngơi của đạo Do Thái, rồi ba ngày sau thì sống lại nên ngày Chúa sống lại (tức ngày chủ nhật) được gọi là “ngày của Chúa”. Đồng thời đến ngày ấy người ta cử hành các nghi thức làm lễ, và người Trung Quốc gọi ngày này là “Lễ bái nhật”.

Xem thêm:  Vật liệu là gì vì dụ

Trong thế kỉ đầu Công nguyên, người La Mã đã định ra phương thức tính lịch bảy ngày một tuần. Điều này về sau đã trở thành thông lệ quốc tế. Người Trung Quốc gọi các ngày ấy là “tinh kì” (kì hạn của sao). Ngày thứ nhất gọi là tinh kì nhật (tức ngày chủ nhật) – ngày nghỉ ngơi chung của tất cả mọi người, tinh kì nhật lại trùng với ngày “lễ bái nhật” của đạo Cơ Đốc cho nên nói chung cũng được gọi là “lễ bái nhật”.

TRƯƠNG LƯƠNG NHẤT

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Biết tất tật chuyện trong thiên hạ
  • Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây liên kết với Nhà xuất bản Thuận Hóa
  • Dịch từ tiếng Hán theo: Tiểu học sinh thiên hạ sự toàn tri đạo (Thiếu niên Nhi đồng Xuất bản xã, Tháng 3 năm 2001)
  • Những người dịch: Nguyễn Thị Ngân Linh, Nguyễn Thị Hồng Hà, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Nguyễn Thị Tố Mai
  • Người hiệu đính: Nguyễn Thụy Ứng
  • Thực hiện ebook: hoi_ls (thuvien-ebook.com)

Có thể bạn muốn xem

Lấy từ https://vi.kipkis.com/index.php?title=Tại_sao_ở_Trung_Quốc_ngày_Chủ_nhật_lại_gọi_là_%22Lễ_bái_nhật%22%3F&oldid=25763

Thuộc website Harveymomstudy.com

Related Posts