Xử lý sự cố ko vào được gmail

Đã đăng vào thg 3 13, 2018 8:58 SA 1 phút đọc Vừa rồi mình có giúp 1 người bạn sửa lỗi không thể vào được gmail từ chrome. Lỗi này thường sẽ có thông báo như sau: net::err_cert_authority_invalid Và... Read more

Tơ nitron thuộc loại to bán tổng hợp

Nội dung chính 1. Polime nào sau đây thuộc loại polime bán tổng hợp? A. Tơ nitron … 2. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Tơ nitron thuộc loại tơ bán tổng … 3. Polime nào sau đây thuộc... Read more

Nội dung nào không phản ánh đúng nguyên nhân thất bại của khởi nghĩa Hương Khê

19/06/2021 1,862 A. Có vua Hàm Nghi trực tiếp tham gia lãnh đạo. Đáp án chính xác B. Có lãnh đạo tài giỏi, lực lượng tham gia đông đảo. C. Địa bàn hoạt động rộng khắp 4 tỉnh Bắc Trung... Read more

Nguyên tắc tối đa hóa doanh thu

Tối đa hóa lợi nhuận giúp các nhà quản trị doanh nghiệp biết trước được quy mô số lãi mà doanh nghiệp sẽ tạo ra, từ đó giúp cho doanh nghiệp có kế hoạch sắp xếp nhiệm vụ hoạt dộng... Read more

Vi sinh chuyên xử lý no2

– Trong ao nuôi tôm, khí độc NO2 có thể gây chết tôm hàng loạt. Đặc biệt là đối với những ao có độ mặn càng thấp thì độ độc của NO2 càng cao. Chính vì vậy mà tại sao... Read more

Trình tự xử lý sa thải

Sa thải người lao động là hình thức xử lý kỷ luật nặng nhất; ảnh hưởng lớn đến đời sống của người lao động. Do vậy mà hình thức này cần phải được làm theo đúng trình tự, thủ tục... Read more

Chip vi xử lý 8 bit

MỤC LỤC  Giới thiệu chung .  Mục lục PHẦN 1 : THIẾT KẾ HỆ VI XỬ LÝ 8 BIT CHƯƠNG 1 . Tìm hiểu yêu cầu công nghệ CHƯƠNG 2 . Lựa chon hệ vi xư lý CHƯƠNG 3. Lựa... Read more