Những nhu cầu của trẻ từ 0 15 tháng

I. ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN TÂM LÝ CỦA TRẺ SƠ SINH: (0 – 2 tháng) 1.Vai trò của các phản xạ không điều kiện: Từ đời sống trong bụng mẹ, một môi trường trường đối ổn định, đứa trẻ ra... Read more

Số nguyên tố thuộc chu kì 3 là

Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần. Để trả lời câu hỏi “Số nguyên tố trong chu kì 3... Read more

Chất nào sau đây khi đốt cháy hoàn toàn thu được có số mol H2O lớn hơn số mol CO2

Đốt cháy hoàn toàn hợp chất nào sau đây thì thu được số mol H2O lớn hơn số mol CO2? A. (C17H29COO)3C3H5. B.C2H5NH2. C. (C6H10O5)n. D. C2H4. Chọn đáp án B A và C loại do đốt cho nCO2 >... Read more

Cường độ ánh sáng bằng cường độ quang hợp

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Ảnh hưởng của cường độ, thành phần quang phổ ánh sáng đến quang hợp, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11. Nội dung bài... Read more

Tài liệu tham khảo kinh doanh quốc tế

Lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường quốc tế 293 Tài liệu tham khảo: 298 1 Page Email: [email protected] Website: http://vietnamibc.com Fanpage: … Www.academia.edu 1 phút trước 792 Like Kinh doanh quốc tế được hiểu là việc ra các... Read more