Phần mềm chuyển đổi font chữ từ VNI sang Unicode

Đôi khi văn bản sử dụng các bảng mã khác nhau sẽ gây ra hiện tượng bị lỗi font và không thể hiển thị chính xác được. Lúc này bạn sẽ phải đổi mạng mã để font chữ hiển thị... Read more

Một vòng dây có diện tích S 100cm2 điện trở R 0 1

24/08/2020 40 Câu hỏi Đáp án và lời giải Đáp án và lời giải đáp án đúng: C Ta có từ thông  = NBScosα→ Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây là.Cường độ dòng điện trung... Read more

Các khu vực khí hậu gió mùa có các loại cây trồng chủ yếu nào

Câu 1: Quan sát bình 8.1, cho biết: Các nước thuộc khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á có các loại cây trồng, vật nuôi chủ yếu nào? Giải thích? Khu vực Tây Nam Á và các... Read more

Viết chương trình đọc số thành chữ trong Pascal

Pascal là ngôn ngữ khá cũ, trong thực tế nó không còn được sử dụng phổ biến như trước nữa. So với các ngôn ngữ lập trình script hiện đại thì Pascal khá dài dòng, mức độ trừu tượng cao... Read more

What is purpose of range () in php?

The range() function is an inbuilt function in PHP which is used to create an array of elements of any kind such as integer, alphabets within a given range(from low to high) i.e, list’s first element is considered as low... Read more

How do i find and replace backslash in python?

I am trying replace a backslash ‘\’ in a string with the following code string = "<P style="TEXT-INDENT">\B7 </P>" result = string.replace("\",'') result: ------------------------------------------------------------ File "<ipython console>", line 1 result = string.replace("\",'') ^ SyntaxError: EOL while scanning string literal Here... Read more

Hướng dẫn dùng removing python python

Hàm Set remove() trong Python xóa phần tử được chỉ định từ một set. Nội dung chính 1. Hàm set remove() trong Python 2. Ví dụ hàm set remove() trong Python 1. Hàm set remove() trong Python 2. Ví dụ... Read more

Điểm chuẩn đại học 2023 giảm

“Điểm chuẩn các nhóm ngành xã hội sử dụng tổ hợp C00 có thể tăng từ 1-3 điểm” TS Tô Văn Phương, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Nha Trang nhận xét đối với phổ điểm các môn thi năm... Read more

Does ubuntu come with php?

PHP – Scripting Language PHP is a general-purpose scripting language suited for Web development. PHP scripts can be embedded into HTML. This section explains how to install and configure PHP in an Ubuntu System with Apache2 and MySQL. This section... Read more

Hướng dẫn normalize histogram python

To normalize a histogram in Python, we can use hist() method. In normalized bar, the area underneath the plot should be 1. Nội dung chính How do you create a normalized histogram in Python? How do you create a normalized... Read more