Phim điện ảnh nước ta còn được gọi La gì

Bài viết của nhà biên kịch Nguyễn Hậu, giảng viên khoa Phát thanh – Truyền hình (Học viện Báo chí vvà Tuyên truyền) Đã đăng tải trên Website daotao.vtv.vn Nói đến phim tài liệu, có lẽ chẳng ai trong chúng ta... Read more