Đây là tên một bài hát nổi tiếng gắn liên với những chủ với sắc trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (ĐCSVN) – Điện Biên Phủ là một thung lũng lòng chảo rộng lớn ở phía tây vùng rừng núi Tây Bắc, gần biên giới Lào – Việt, nằm trên ngã ba nhiều đường... Read more

Ngâm một lá ni lần lượt trong những dung dịch muối sau MgCl2

Trang chủ Đề thi & kiểm tra Lớp 12 Hoá học Đề thi giữa HK1 môn Hóa 12 năm 2019-2020 Trường THPT Vĩnh Định, Quảng Trị Ngâm một lá Ni lần lượt trong những dd muối sau: M… Câu hỏi:... Read more

Nhận định nào sau đây đúng khi nói về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta:

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra 11:59 04/09/2021 Từ một nền kinh tế lúa nước lạc hậu với khoảng 90% lao động làm nông nghiệp,... Read more

Al tác dụng với dung dịch naoh thu được muối nào sau dây ?

Câu hỏi :Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch NaOH? A.Cu B.Fe C.Ag D.Al Lời giải: Đáp án : D. Al có thể phản ứng với dung dịch NaOH: Al + NaOH + H2O → NaAlO2+... Read more

Butađien có làm mất màu dung dịch KMnO4 không

Cho 5 chất sau: etilen, axetilen, o-xilen, butađien, toluen. Chất nào làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường? Dãy các chất làm nhạt (mất) màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường là A. toluen, buta-1,2-đien, propin... Read more

Cho dung dịch NH4HCO3 vào dung dịch baoh2 dư đun nóng nhẹ hiện tượng xảy ra là

Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Cho BaCO3 vào dung dịch KHSO4 dư. (2) Cho dung dịch NH4HCO3 vào dung dịch HCl. (3) Cho Na vào dung dịch CuSO4. (4) Cho dung dịch AlCl3 vào lượng dư dung dịch... Read more

Tự luận giao dịch thương mại quốc tế

You’re Reading a Free Preview Pages 7 to 14 are not shown in this preview. You’re Reading a Free Preview Pages 18 to 27 are not shown in this preview. Đóng góp đề giữa kì cô Bích Ngọchttps://drive.google.com/folderview?id=0Byl6KK-SRRkhc2p1bTREYnhPcEE&usp=sharingReview cô Bích... Read more

Cho dung dịch CuCl2 vào dung dịch NaNO3

Đáp án A. Hướng dẫn:  Còn lại làNaNO3 CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ Có 5 lọ mất nhãn đựng các dung dịch: NaNO3,  CuCl2, FeCl2, AlCl3, NH4Cl. Dùng dung dịch nào để nhận biết các dung dịch trên là... Read more