Nhận xét nào sau đây không đúng về cơ cấu dân số ở nước ta hiện nay

nhận xét nào sau đây không đúng về cơ cấu dân số theo các  nhóm tuổi ở nước ta  A. tỉ lệ nữ cao hơn tỉ lệ nam B. nước ta có cơ cấu dân số già C. tỉ lệ nhóm tuổi... Read more

Phát biểu nào sau đây không đúng với vùng nông nghiệp Tây Nguyên

18/06/2021 265 A. Có nhiều dân tộc ít người, còn tiến hành nông nghiệp kiểu cổ truyền. C. Công nghiệp chế biến phát triển mạnh mẽ. Đáp án chính xác D. Điều kiện giao thông chưa thuận lợi. Đáp án:... Read more

Thực trạng quảng cáo thương mại hiện nay

Nguyễn Hoàng, Dũng URI: http://tvugate.tvu.edu.vn/jspui/handle/TVU_123456789/429 Date: 2017 Hiện nay quảng cáo đã là một trong những nhân tố quan trọng nằm trong chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm trên toàn thế giới. Ở Việt... Read more

Hiv giai đoạn đầu ở nam giới

Sau khi nghi ngờ hay tiếp xúc với nguồn lây HIV, người bệnh sẽ xuất hiện những biểu hiện của việc nhiễm HIV. Những triệu chứng HIV ở giai đoạn đầu giống với cảm lạnh thông thường. HIV được phát... Read more

Phía Bắc dãy núi Bạch Mã có mùa đông phía Nam dãy núi Bạch Mã quanh năm

Dãy núi Bạch Mã (giữa Huế và Đà Nẵng) là nơi ngăn cách (bức chắn địa hình) gió mùa đông không lạnh xuống phía nam. – Vào mùa hạ ít mưa, không khí khô, nóng. – Vào cuối năm thường... Read more

Can we ensure the same degree of security in a time shared machine as in a dedicated machine?

Solution for Assignment 1  1. In a multiprogramming and time-sharing environment, several users share the system simultaneously. This situation can result in various security problems. a. What are two such problems? b. Can we ensure the same degree of security... Read more