Thẻ: lò vi sóng hoặc tủ hấp bằng video hướng dẫn nhé.