Đề bài – giải bài 2 trang 14 sách bài tập lịch sử và địa lí 6

Qua hái lượm, người nguyên thuỷ phát hiện những hạt ngũ cốc, những loại rau quả có thể …………………… được. Từ săn bắt, họ dần phát hiện những con vật có thể …………………… và …………………… Đề bài Em hãy điền... Read more

Đề bài – giải bài 3 trang 30 sgk toán 6 cánh diều tập 2

Tích của tử ở phân số thứ nhất và mẫu của phân số thứ hai bằng tích của mẫu ở phân số thứ nhất và tử ở phân số thứ hai. Đề bài Tìm số nguyên x biết: a)\(\frac{-28}{35}= \frac{16}{x}\)... Read more

đọc một truyện về đồ vật hoặc con vật sgk tiếng việt 2 tập 1 chân trời sáng tạo

Gần đây, mình có đọc một câu chuyện có tên là Cô chủ không biết quý tình bạn. Các con vật được nhắc đến trong câu chuyện đó là: gà trống, gà mái, vịt, chó con. Đây đều là những... Read more

Đề bài – trả lời luyện tập vận dụng 2 trang 95 sgk toán 6 cánh diều tập 2

Cho góc xOy và điểm N không nằm trong góc đó. Giả sử đường thẳng b đi qua N lần lượt cắt tia Ox, Oy tại C, D (Hình 76). Nêu vị trí của điểm N đối với hai điểm... Read more

Video hướng dẫn giải – language focus: can for ability, might, questions with how… – unit 3. wild life – tiếng anh 6

Exercise 5. Look at the Key Phrases. Answer the questions in exercise 4 with the information in the box. Use the Key Phrases. Then compare with a partner. Video hướng dẫn giải Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh... Read more

Đề bài – giải câu 11 trang 109 sgk toán 6 kết nối tri thức với cuộc sống

Có tất cả bao nhiêu đường thẳng đi qua ít nhất 2 trong 5 điểm dưới đây? Em hãy kể tên các đường thẳng đó? Đề bài Có tất cả bao nhiêu đường thẳng đi qua ít nhất 2 trong... Read more

Giải bài 4: viết: nghe

Cái đồng hồ tích tắc, tích tắc, bảo phút, bảo giờ. Con gà trống gáy vang ò ó o, bảo cho mọi người biết trời sắp sáng, mau mau thức dậy. Con tu hú kêu tu hủ, tu hú. Thế... Read more

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 10 sgk lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức với cuộc sống

Việc biên soạn các tác phẩm như hình 2 là một cách nghiên cứu, tổng hợp, phân tích lại những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. Giúp chúng ta tìm hiểu về quá khứ, tìm hiểu về cội... Read more

nói đáp lời chào hỏi sgk tiếng việt 2 tập 1 chân trời sáng tạo

Em quan sát các bức tranh để nhận biết các nhân vật và tình huống trong tranh: Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn Câu 5 Câu 5: Nói và nghe Đóng vai để nói lời chào phù... Read more

B. bài tập thực hành

Giúp em dịch chuyển đoạn văn bản được chọn xuống phía dướu, cách đoạn văn bản phía trên 20pt (pt viết tắc của từ Point, là đơn vị sử dụng trong in ấn). Lựa chọn câu để xem lời giải... Read more