sure thang là gì – Nghĩa của từ sure thang

sure thang có nghĩa là

Một cách tốt hơn để nói điều chắc chắn.Nó nói những gì tất cả những người tuyệt vời nhất dudes nói!TUYỆT VỜI !!

Thí dụ

Ronns;bạn có thể lấy tôi một bánh rán
Summs: Chắc chắn Thang!

sure thang có nghĩa là

Bắt nguồn từ f ** k của cô ấy trong anh chàng p *** y, chắc chắn Thang là một cách tốt hơn để nói điều chắc chắn.

Thí dụ

Ronns;bạn có thể lấy tôi một bánh rán
Summs: Chắc chắn Thang!
Bắt nguồn từ f ** k của cô ấy trong anh chàng p *** y, chắc chắn Thang là một cách tốt hơn để nói điều chắc chắn.
Bạn có thể đi lấy cho tôi một chiếc bánh sandwich?
chắc chắn Thang
hoặc

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm:  ginger cake là gì - Nghĩa của từ ginger cake

Related Posts