sulfuric acid là gì – Nghĩa của từ sulfuric acid

sulfuric acid có nghĩa là

Khi bạn nhận được mạnh mẽ thôi thúc để thực hiện hành động không thể giải thích của việc nhúng các quả bóng của bạn trong axit sulfuric.

Ví dụ

Tôi nên nhúng những quả bóng của mình trong axit sulfuric
Tôi không nên nhúng những quả bóng của mình trong axit sulfuric, tôi sẽ nhúngaxit hydrochloric lần sau.

sulfuric acid có nghĩa là

Một cái gì đó mà bạn thực sự không nên uống.
Nó sẽ tan chảy bất cứ điều gì chạm và giết bạn trong quá trình.

Ví dụ

Tôi nên nhúng những quả bóng của mình trong axit sulfuric

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  fashioning là gì - Nghĩa của từ fashioning

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.